Karin Widlund, auktoriserad redovisningskonsult vid Grant Thornton i Västerås

Vi är bara halvvägs in i kursen, men Karin Widlund är säker:

”Detta är den bästa kursen någonsin! Rätt ämnen men framför allt engagerade och bra lärare!”

Under Redovisningskonsultveckan på Gran Canaria går diskussionerna om redovisning, skatt och moms heta, och allt kopplas hela tiden till rollen som redovisningskonsult. Det uppskattar Karin:

”Jag ser plötsligt nya möjligheter i min konsultroll. Nu är det upp till oss redovisningskonsulter att faktiskt förändra rollen och göra ännu större nytta för kunderna.”

Inom kort går Bokföringsnämnden ut med K3 (Kategori 3) som blir huvudregelverket för redovisning i Sverige. För mindre företag finns K2 som är ett regelstyrt alternativ. Karin tvekar inte:

”K2 blir perfekt för mina kunder. Samtidigt som de handfasta reglerna ökar säkerheten i boksluten gör förenklingarna att jag får mer tid att ägna mig åt det som är viktigt och nyttigt för kunden.”

Min slutsats är given. K2 kommer snart att associeras med säkra bokslut snarare än svårbestigna bergstoppar.