Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

”K2-revisionen” har landat

Det blev några extra turer men så landade ”K2-revisionen” till slut. För inom kort finns skriften ”Revisionshandboken – vägledning vid revision av mindre företag” som kombineras med utbildningsdagar i FARs lokala verksamhet.

Bakom projektet ”K2-revisionen” låg behovet av särskild vägledning vid tillämpning av International Standard on Auditing (ISA) i mindre företag. Förutom en teoridel innehåller skriften därför även ett praktikfall som diskuteras under utbildningsdagarna. Fokus ligger på revision av intäkter och områden där en auktoriserad redovisningskonsult varit involverad. Skriftens praktikdel innehåller många tips på revisionsåtgärder och för vissa poster även förslag till dokumentation.

Det blir spännande att följa hur vårens utbildningar tas emot. Alldeles säkert kommer det fram fler idéer om hur vi kan förbättra och effektivisera revisionen i mindre företag. På så sätt kan vi fortsätta att gemensamt utveckla den goda revisionsseden så att revisionen gör största möjliga nytta i den svenska miljön. FAR kommer också att delta i ett nordiskt projekt som syftar till att anpassa revisionen till de mindre företagens behov.

Jag hoppas få många anledningar att återkomma till dessa frågor.

Föregående

Lärdom 1 – Utveckla revisionen

Nästa

Att redovisa i moln

4 kommentarer

 1. Lali Börjesson

  Hej Dan, det var dagens (hittills!) mest glädjande nyhet! Detta har många längtat efter. Vad roligt att vi nu kan visa att vi värnar om alla de revisorer som jobbar på små byråer eller med små kunder och känner att ”de stora drakarnas” arbetssätt inte passar alla. Detta är verkligen medlemsnytta i praktiken! Det ska bli mycket spännande att höra hur det tas emot och om det verkligen är något som underlättar. Keep us posted!

 2. Lasse Åkerblad

  Min kommentar gäller även ”Lärdom 1 – Utveckla revisionen”.

  Att det inte blev någon egentlig nationell K2-revisionsstandard för mindre företag följer den globala trenden. Det börjar nu bli kristallklart att branschen kommer hädanefter att jobba utgående från globala standarder.

  Vad gäller ”revision”, har vi hamnat i en terminologisk återvändsgränd? Uttrycket ”An Audit is an Audit” är ett oöverkomligt faktum och betyder i praktiken att ”En revision är just en ISA-revision”. Därför borde vi ge uttrycket ”revision” en vidare innebörd. Sett ur lagstiftningens synvinkel och som återspeglas i branschens utbud av tjänster.

  Ett revisionsuppdrag skulle enligt den utvidgade innebörden betyda ett bestyrkandeuppdrag. Med dagens tillbudsvarande globala standarder skulle uppdraget utföras antingen enligt ISA eller ISRE 2400 – Översiktlig granskning.

  Dessa är branschens tjänsteutbud vad gäller revision (läs bestyrkande) av årsredovisningar. Valet av standard beror dels på lagstiftarens krav (ex. företagsstorlek, PIE) och målsättningar (ex. lätta på administrativ börda), dels på förtagets/ägarnas egna behov etc.

  För att uppnå den ursprungliga målsättningen med ”K2-revisionen” borde vi säkert ta oss en ordentlig titt på den nya och helt reviderade ISRE 2400 – standarden, som han komma ut under K2-revionsarbetet. I mitt tycke är den mycket lovande vad gäller revision (läs bestyrkandeuppdrag) i mindre företag. Lovande både ur revisorns synvinkel – stark betoning av professionellt omdöme – och också ur klientens synvinkel – enklare och billigare!

 3. Lotta Silfverstolpe

  Kul! Massor av matnyttig läsning att tillgå!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén