Jag kan inte klaga på miljön. Wien bjuder på vacker arkitektur, konst och musik.

Men jag är här i andra syften. Än så länge handlar det mest om redovisning, och den stora frågan är: Motsvarar dagens finansiella rapportering förväntningarna från företagets intressenter? Det rungande svaret är nej!

Ian Mackintosh, vice ordförande i IASB, bekräftar vad vi egentligen redan visste – IASB inte tänker göra något för de minsta företagen. Det innebär att K2 har kommit för att stanna.

IASB tycks heller inte ha kapacitet att uppdatera sitt ramverk (conceptual framework) men fortsätter, kanske just därför, att utveckla alltför komplexa och detaljerade rekommendationer för de stora företagen.

Över hela världen talar man nu om behovet av en ny rapportering. Men det är inte bara komplexiteten i IFRS som ligger bakom. Insikten om jordens begränsade resurser samt ökade förväntningar på tillgänglighet och transparens har också lett fram till konceptet för integrerad rapportering. Finansiell rapportering ska på ett nytt sätt integreras med information om bolagsstyrning och hållbarhetsarbete. Det börjar med de stora företagen, men över tiden kommer detta att påverka allt vad redovisning heter.

Professor Mervyn King från Sydafrika övertygar oss om att integrerad rapportering bidrar till ett hållbart samhälle. Den nya rapporteringen, eller berättelsen, om utvecklingen för en verksamhet kan ske kontinuerligt och inte nödvändigtvis på kvartals- eller årsbasis. Användning av XBRL ökar tillgängligheten och underlättar också analys.

Det är viktigt att redovisning inte bara är en skön konst, utan att den blir mer användbar. Därför måste vi från svensk sida fortsätta att påverka de internationella initiativen.