Jag återkommer här till FARs förtroendearbete ”Så stärker vi förtroendet” och de lärdomar vi har sammanställt i vår ”vitbok”. Förhoppningen är att lärdomarna ska utgöra en bra grund för fortsatta diskussioner men framför allt för konkret förtroendearbete. Det har nu blivit dags att uppmärksamma lärdom nr 1 här på bloggen. Så här skriver vi i ”vitboken”:

”Utveckla revisionen
Det finns förväntningar, både från marknaden och från politiker, att revisorn ska uttala sig om mer än redovisningen. Man vill till exempel att revisorn ska granska företagets interna kontroll och om företaget uppfyller förväntningar avseende etik och moral. I ett börsbolag vill man dessutom att revisorn ska försäkra marknaden om att bolaget är ”börsfähigt”.

Som bransch måste vi på allvar påbörja diskussionen om hur vi kan utveckla revisionen för att matcha förändrade förväntningar.”

När vi från FARs sida träffar olika intressenter till revisionen lyssnar vi därför uppmärksamt på vad man verkligen vill få ut av revisionen. Och det kan naturligtvis skilja sig åt beroende på företagets storlek, ägarförhållanden, risksituation m.m.

Hur tycker du att revisionen ska utvecklas?