Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Lärdom 3 – Utveckla revisorns rapportering

Jag vill även idag uppmärksamma FARs förtroendearbete ”Så stärker vi förtroendet” och de lärdomar vi har sammanställt i vår ”vitbok”. Förhoppningen är att lärdomarna ska utgöra en bra grund för fortsatta diskussioner men framför allt för konkret förtroendearbete. Det har blivit dags att uppmärksamma lärdom nr 3 här på bloggen. Så här skriver vi i ”vitboken”:

Utveckla revisorns rapportering 
Revisorns rapportering måste alltid utvecklas, och nu ökar förväntningarna på att den ska bli mer nyanserad. Det handlar både om hur revisorn kommunicerar i revisionsberättelsen men också på bolagsstämman.

Från branschen fortsätter vi att påverka den internationella processen med att utveckla revisionsberättelsen. Och på hemmaplan kan vi ta fram en vägledning med exempel för revisorns rapportering på bolagsstämman.”

Vid möten med revisionens olika intressenter får jag ofta höra att revisionsberättelsen är för digital eller svartvit – ”tillstyrker eller avstyrker”. Några efterlyser därför revisorns ”gråskala”. En sådan är nu på väg genom förslagen från både EU och IAASB. Inom EU kommer revisorn i noterade och finansiella företag att alltid belysa de mest betydande riskerna för väsentliga fel i företagets rapportering. Därmed får vi en ”gråskala” som jag tror kan öka läsvärdet för revisionsberättelsen men också relevansen för revisionen. De nya EU-reglerna innebär även att revisorn på samtliga revisionsuppdrag ska uttala sig om huruvida det finns betydande tvivel om förutsättningarna för fortsatt drift (going concern).

På FAR jobbar vi nu med att ta fram en vägledning för revisorns muntliga rapportering vid stämman. Rapporteringen ska inkludera revisorns egna bedömning av sin opartiskhet och självständighet. Revisorn ska dessutom kommentera innehållet i lämnad rådgivning och arvodesuppgifter – allt för öka transparensen.

Vad tycker du kan förändras i revisorns rapportering?

Föregående

Tack Per Nordström!

Nästa

Bra start för nya revisorsexamen

6 kommentarer

 1. Lasse Åkerblad

  Jag tycker att revisorns rapportering bör ses som en större helhet, som omfattar mer än bara revisionsberättelsen. All den ”kommunikation” som ISA kräver är och bör i praktiken vara revisorns rapportering. ISA kräver väl direkt inget ”Management Letter” men en skriftlig och till ledningen riktad revisionsrapport, som innehåller just dessa KAM, ”Key Audit Matters”, vore ju bra information även i mindre revisioner – redan nu.

 2. Lennart Huldén

  Hej Dan!
  Jag läser såväl Balans som Din blogg med stort intresse. Det förefaller som Du verkligen har mycket att stå i i dessa föränderliga tider.
  Jag skrev ju i Balans för en tid sedan och gnällde väldeliga över revisionsberättelsens utformning. Jag hade hoppats få några kommentarer från ansvariga inom FAR, men det har varit helt tyst. Det är särskilt två punkter som jag tog upp och som jag tycker förtjänar en kommentar.
  Den ena gäller den praktiska regeln att markera avvikelser med ett streck i kanten eller kursiverad stil. Varför har denna tagits bort?
  Vidare är det obegripligt att meningen ”Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar” får stå kvar. Revisorn har ju i meningen innan just förklarat att årsredovisningen , i vilken förvaltningsberättelsen ingår, är OK.
  Kan inte Du slå näven i bordet och se till att denna mening stryks omedelbart. Du får inte skylla på att det pågår ett långsiktigt arbete med att se över utformningen.

  Ha det så bra och kämpa på !

  Lennart Huldén

  • Dan

   Lennart, vad trevligt att du följer mina förehavanden.

   När det gäller dina synpunkter på revisionsberättelsen vill jag lämna några kommentarer.

   Alla uttalanden med avvikande mening, anmärkningar m.m. skrivs numera under särskilda rubriker så de borde vara enkla att finna. Men visst syns de bättre med exv. fet stil, och det är inget som hindrar att revisorn använder kursivering eller just fet stil. Jag ska på den här punkten utmana kollegorna i ett kommande blogginlägg.

   Vad gäller den obegripliga meningen om förvaltningsberättelsen är det knepigare att direkt åstadkomma en förändring. Justitiedepartementet har flera gånger hört oss framföra samma åsikt som du har, men än så länge måste vi följa en uttrycklig bestämmelse i ABL 9 kap. 31 par. som i sin tur bygger på EUs 4:e redovisningsdirektiv. Jag vet att du ogillar att jag hänvisar till den internationella utvecklingen, men kanske kan implementeringen av EUs revisionspaket erbjuda en möjlighet till förändring. För då ska ju så mycket annat ändå stöpas om.

   Jag hoppas att vi hörs igen här på bloggen!

   • Lennart Huldén

    Hej igen Dan!

    Jag måste skamset erkänna att jag inte observerat att den förskräckliga meningen om förvaltningsberättelsen var direkt hämtad från en tvingande regel i ABL. Då inser jag nu att det nog inte räcker att Du slår näven i bordet. Hur har lagstiftaren kunnat skriva något så korkat?
    Hälsningar

    Lennart

    • Dan

     Lennart,

     Jag förstår det som att lagstiftaren kände sig tvingad. I direktivets artikel 51a står nämligen att den lagstadgade revisionsberättelsen ska innehålla ”ett uttalande om förenligheten eller bristen på förenlighet mellan förvaltningsberättelsen och årsbokslutet”.

     Till bilden hör att i flertalet EU-länder finns ingen revisionsplikt avseende förvaltningsberättelsen. Och då kan det ju vara relevant att revisorn läser igenom förvaltningsberättelsen för att kunna påpeka eventuella oförenligheter med den reviderade delen av årsredovisningen.

     För länder som Sverige, där förvaltningsberättelsen faktiskt revideras, borde direktivet naturligtvis erbjuda ett undantag. Men det gör det tyvärr inte.

     Jag hoppas att den utredning som regeringen tillsatt för implementeringen av EUs nya kombinerade redovisningsdirektiv (2013/34/EU) kikar på detta med nya ögon och föreslår att uttalandet stryks. Om det inte funkar står hoppet till utredningen som ska jobba med EUs revisionspaket.

     På ett eller annat sätt ska uttalandet bort. Tills det sker fortsätter vi att påminna regeringen.

     • Lennart Huldén

      Hej igen Dan!
      Tack för förtydligandet.Jag har fattat det så att internationellt anses förvaltningsberättelsen inte ingå i årsredovisningen. Då kan man förstå att det krävs ett särskilt uttalande. Men hos oss ingår ju förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Det är konstigt att man inte lyckats få förståelse för dessa skilda förutsättningar.

      Hälsningar

      Lennart

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén