Göran Tidström, f.d. ordförande i bl.a. FAR och IFAC, sätter integrerad rapportering på kartan.

Göran Tidström, f.d. ordförande i bl.a. FAR och IFAC, sätter integrerad rapportering på kartan.

Den här gången är det många fler intressenter som vill påverka framtidens rapportering från företagen. Fokus på hållbarhet och socialt ansvarstagande ökar i betydelse. T.ex. blir det allt viktigare vid rekrytering att visa på hur företaget skapar värde och resultat utöver det som framkommer i dagens resultaträkning. Däremot är några av de nuvarande huvudintressenterna, som t.ex. ägare och finansanalytiker, inte riktigt med på banan. Detta framkom vid morgonens paneldebatt i samband med utdelningen av FARs pris för bästa hållbarhetsredovisning.

Jag drog också slutsatsen att utvecklingen mot integrerad rapportering rullar på, tåget går inte att stoppa. Redan nästa vecka förväntas IIRC dessutom publicera det första ramverket för integrerad rapportering. Så nu börjar vi skönja målet för resan – en helt integrerad rapportering. Och det är inte samma sak som en utvecklad hållbarhetsredovisning. Det är så mycket mer. Marita Sander, SCA (förra årets pristagare), satte ord på det när hon i debatten sa att integrerad rapportering förutsätter att själva affärsverksamheten är integrerad. Frågor som hållbarhet och socialt ansvarstagande får inte vara något vid sidan om, utan styrelse och ledning måste ha med dessa frågor i affärsutvecklingen.

På samma sätt tror jag att vår bransch måste arbeta integrerat. Idag hanteras frågor kring hållbarhetsredovisning ofta av specialistfunktioner på byråerna. När de kundansvariga sätter frågan högt på agendan påskyndas utvecklingen och branschen kan då lättare ta en ledarroll. Och – jag säger det igen: integrerad rapportering är inte bara för stora företag. FAR kommer därför att ta fram ett förslag på hur det mindre företaget kan utveckla sin rapportering.

Visionen måste vara att den integrerade rapporten (eller vad den nu ska heta) ersätter årsredovisningen som beslutsunderlag för företagets intressenter. Den detaljinformation som lagar och regler kan kräva måste naturligtvis finnas tillgänglig som komplement. Men det är den integrerade rapporten som verkligen beskriver företagets utveckling och som därigenom blir det mest relevanta beslutsunderlaget.