Ingen såg när det hände, men det har hänt. Den globala finansmarknaden har tagit över.

Under temat ”De fallna profeterna” läser jag i tidningen Fokus hur makroekonomerna har missat att förutse och förklara finanskriserna. De har heller inte kunnat visa på lösningar. Det antyds till och med att ekonomernas teoribygge är en del av problemet. Tänk om Keynes hade fel? En ekonom föreslår självkritiskt att Nobelpriset i ekonomi bör ställas in.

För mig är det tydligt att det nu är marknaden, inte ekonomer eller ens politiker, som bestämmer. Det är marknaden som, utan att fråga om lov, sänker kreditbetyg på både stormakter och storbanker. Och det den ogillar mest av allt är underskott och obalans, därför är det också marknaden som beslutar om pensionsålder och skatter.

Detta är väl inget nytt? Jo, jag menar att den prövning som Grekland nu utsätts för visar på den omställning många länder har framför sig. Annars förblir marknaden orolig, och då får vi svårt att utveckla välfärden på resan mot ett i verklig mening hållbart samhälle.

Det är nästan så att jag hoppas att jag har fel.