Vi vill alla leva ett i ett bra samhälle. En väl fungerande välfärdssektor är då helt avgörande, och områden som skola, sjukvård och omsorg måste uppfylla krav på kvalitet och effektivitet.

Jag är övertygad om att branschen kan hjälpa till med granskning av både kvaliteten och effektiviteten i välfärdssektorn i långt större utsträckning än vad som sker idag. Och därigenom faktiskt lyfta välfärden mer än vi anar.

Därför är jag så glad över det utspel som bl.a. finansminister Anders Borg gör i dagens GP. Under rubriken ”Vi behöver mer ordning och reda i välfärden” argumenterar Anders Borg m.fl. moderater för ett utvidgat inslag av professionell revision i kommunerna och välfärdssektorn. Ett citat: ”Med en professionell revision får medborgarna ett kraftfullare verktyg för att utkräva ansvar från de förtroendevalda politikerna. Det stärker också förutsättningarna att kombinera valfrihet och mångfald med tillit och likvärdighet”.

Branschen vill gärna medverka till en bättre och effektivare välfärdssektor. Det är naturligtvis utmärkt om samhället vill dra nytta av branschens kompetens och arbetsmetodik. Och detta passar också in i den framtidsstudie vi gör just nu tillsammans med Kairos future. För det finns så mycket mer branschen kan göra.