Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Mikroföretag redan 2017

Vi får en ny företagskategori – mikroföretag – i redovisningslagstiftningen. Det föreslår redovisningsutredningen som nu har överlämnat sitt 734 sidor tjocka slutbetänkande ”En översyn av årsredovisningslagarna” till regeringen. Och det råder ingen tvekan om att det är mikroföretaget som är den stora nyheten!

Jag måste erkänna att jag är lite överraskad av tempot i genomförandet. För utredningen föreslår att alla de nya bestämmelserna ska träda i kraft redan 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

De föreslagna gränsvärdenivåerna för mikroföretag är följande; medelantal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning 3 miljoner kronor. De gränsvärdena känner vi igen från vad som gäller för frivillig revision. Ett företag som utgör ett företag av allmänt intresse, t.ex. ett finansiellt företag, ska inte kunna utgöra mikroföretag. Detsamma ska gälla investmentföretag och stiftelser.

EUs redovisningsdirektiv gör det möjligt att låta mikroföretags balans- och resultaträkningar upprättas enligt mycket summariska uppställningsscheman. Utredningen lyfter istället fram den möjlighet som mindre företag har redan i dag, men sällan utnyttjar, nämligen att upprätta balans- och resultaträkningarna i förkortad form. Mikroföretagen kommer vidare att undantas från vissa upplysningskrav.

Betänkandet omfattar även intressanta punkter som exempelvis:
undertecknande och offentliggörande av årsredovisningshandlingar
elektronisk ingivning av årsredovisningen
ytterligare förenklingsfrågor

Så nu finns det verkligen mycket att läsa och reflektera över. Och alldeles säkert återkommer jag med ett och annat inlägg!

Föregående

Naken in – naken ut

Nästa

Människan är så mycket viktigare än pengar

3 kommentarer

 1. Ett bra initiativ! Och jag gläds också åt tempot.

  Förkortad BR/RR känns inte som nån praktisk förenkling, kanske, men kör för det bara de samtidigt förenklar årsredovisningen till BARA BR/RR (ingen FB/noter), och BARA digital inlämning.

  • Dan

   Erik! Är rädd att du inte blir helt nöjd. Förvaltningsberättelsen blir nämligen kvar i aktiebolag och ekonomiska föreningar som utgör mikroföretag, även om kraven på bl.a. rättvisande översikt och upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret slopas. Och någon digital inlämning kommer vi inte närmare genom det här betänkandet. Det står mycket om det, men inget som konkret för oss närmare ett förverkligande. Tyvärr!

   • Erik Emilsson

    Man behöver ju inte alltid bli nöjd. Man kan ju fortsätta kämpa ändå! 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén