Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Missad chans att förenkla

Jag väntar tålmodigt på regeringens pressmeddelande om Svensson 3, men nu måste jag skriva av mig. För idag har regeringen beslutat om den viktiga lagrådsremissen om bokföringsjäv, bokföringsbrott vid försenade årsredovisningar, revisorns skadeståndsansvar, antalet revisorskategorier m.m. Det enda som har offentliggjorts gäller frågan om bokföringsjävet. Tyvärr avstår regeringen från chansen att förenkla för de mindre företagen, och här kan du se och höra hur olika justitieminister Beatrice Ask och jag ser på detta.

Ytterst handlar det ju om att företag som behöver hjälp med både redovisning och revision ska kunna få det utan att krångliga och otidsenliga regler står i vägen och driver kostnader. Jag förstår faktiskt inte varför man hänvisar till behovet av en oberoende revision. Det finns ju andra regler som tar hand om den viktiga frågan om revisorns opartiskhet och självständighet.

Men vi ger oss inte så lätt, utan nu ska vi uppvakta ett antal riksdagsmän och berätta varför det är viktigt att ta bort de särsvenska jävsreglerna från förra århundradet. Det är inte över förrän det är över.

Föregående

Vargen kommer?

Nästa

Sent men inte för sent

5 kommentarer

 1. Tove Hagberg Källberg

  Jag måste fråga hur du menar kring det du skriver kring att företag ska kunna få hjälp med både bokföring och revision utan krångel. Varför skulle det bli lättare utan jävsregler?
  Du skriver ”Tyvärr konstaterar jag att regeringen behåller bokföringsjävet. Det innebär att det även fortsättningsvis blir onödigt knepigt för de minsta företagen att effektivt dra full nytta av kompetensen hos redovisningskonsulter och revisorer.”
  Vad är det som är onödigt knepigt och vilken kompetens går de miste om med dagens regler?

  Alla företag i dag kan välja redovisningskonsult och revisor hur de vill och jag har inte på något sätt uppfattat det som onödigt krångligt.
  Att sedan revisorer vill revidera sin egen byrås utförda redovisning för att på det sättet få en chans att utöka sin egen verksamhet med även redovisning, vari ligger förenklingen för bolagen där?
  I min värld kan jag inte uppfatta det på annat sätt än att ni revisorer vill få en möjlighet till att utöka er verksamhet och tjäna mer pengar genom att ta bort jävsreglerna.
  Om FAR arbetar så aktivt för detta kan man undra hur ni företräder oss som är auktoriserade redovisningskonsulter och som driver redovisningsbyrå?
  För mig känns det som om det här är en intern konkurrenssituation som bedrivs mellan två delar av era medlemmar.
  Om ni hade jobbat med samma engagemang för oss redovisningskonsulter som ni gör för revisorerna så hade vi varit både glada och tacksamma. Kanske hade samhället då fått en bättre förståelse för vad vi redovisningskonsulter gör och att det är en viktig tjänst att betala för om man vill ha ett seriöst bolag. På samma sätt som det är oerhört viktigt att man förstår vikten av att ha kvar sin revisor.
  Min redovisningsbyrå tar inte emot kunder som har valt bort revisorn då vi anser att det är viktigt med båda kompetenserna. Inga av våra befintliga kunder har valt bort sina revisorer då det för mig är en självklarhet att få mina kunder att förstå nyttan av både revisor och redovisningskonsult. Tillsammans kan vi ge våra kunder en bra slutprodukt, så ser jag på det.
  Jag är tacksam för revisorns kontrollfunktion på såväl mig som mina anställdas arbete. Vi ska ha ett bra och nära samarbete även i framtiden är min förhoppning.
  Jag tror inte på EU modellen att ta bort revisorn och minska de kontrollfunktioner vi har idag. Vi ser ju hur det har fungerat i EU och jag vill nog hellre att vi har de regelverk som finns idag istället för att Sverige riskerar att hamna i Greklandsfällan.
  Men däremot tror jag att jävsreglerna faktiskt gynnar kunden och marknadens mångfald!

  • Dan

   Tove, tack för din kommentar!

   Först ska jag säga att jag håller med dig om mycket.

   När det gäller bokföringsjävet vill jag återkoppla till Bo Svensson och hans utredning – det är ju ”Svensson 3” som vi nu ser slutet på.

   Som ett led i utredningen åkte Bo ut i stora världen och besökte bl.a. Danmark, Holland och USA. När han kom tillbaka konstaterade han att man internationellt tillämpade samma principer för revisorns opartiskhet och självständighet (= analysmodellen) men att vi i Sverige inte hade tagit bort bokförings- eller byråjävet när analysmodellen infördes. Därför föreslog Bo, i syfte att förenkla och förtydliga, att jävsreglerna skulle tas bort. Den svenska revisorsrollen skulle alltså anpassas till vad som gäller internationellt. T.ex. kan den danska och engelska revisorn slutföra framtagandet av årsredovisningen genom att ”trycka på knappen”. Jag har vid några tillfällen frågat revisorer från dessa länder om ett sådant biträde är lämpligt. De blir närmast kränkta, för detta är inget som hotar deras självständighet – vare sig på grund av regelverket eller marknadens förväntningar. Och nu talar vi hela tiden om mindre företag.

   Här tror jag för övrigt att den svenska översättningen av ”independence” till ”oberoende” spelar oss ett spratt – ”självständig” är en bättre och mer relevant översättning.

   När det sedan gäller frågan om redovisningskonsulter och revisorer är utgångspunkten även i detta sammanhang att vi ska verka för enkla regelsystem som är både effektiva och förtroendeskapande. Och detta utan att snegla så mycket på oss själva.

   Det finns mer att säga men jag stannar här.

 2. Vivi-Anne Segertoft

  Hej Dan
  Jag tycker din reflektion kring revisorsjävet är intressant liksom utvecklingen i våra två branscher.
  Som jag ser det är revisor och redovisningskonsult två helt olika yrken även om vi tangerar varandra ibland och verkligen behöver varandras stöd ibland.
  Precis som barnmorskor och barnläkare är det två kvalificerade yrkesroller som aktivt arbetar tillsammans för att ”hjälpa” barnet…
  Men har du någonsin sett eller hört att barnmorskor och barnläkare byter roller? Ena dagen är barnläkare och andra dagen barnmorska? Nej naturligtvis inte säger du med ett småleende. Men titta på oss ekonomer inom redovisning och revision? Vad är det för strider vi för? Ja, inte gynnar det våra mindre företag. Duktiga redovisningskonsulter är fullt kapabla att med hjälp av bokslutsrapport och Reko stödja sina mindre företagskunder samtidigt som det finns spännande utmaningar i att samverka med duktiga revisorer. Det gynnar alla!

  • Dan

   Hej Vivi-Anne!

   Om jag får använda din liknelse med barnmorska och barnläkare måste väl båda få klippa av navelsträngen utan att de för den sakens skull byter jobb med varandra, skriver jag ”med ett småleende”.

 3. Lars Ekman

  Det finns också områden inom vilka vi tillsammans skulle kunna verka för en verklig förenkling för våra kundföretag. Jag tänker i detta sammanhang specifikt på de mindre företagen som ligger under gränsvärdena för revisionsplikt. Det borde finnas utrymme att förenkla regelverket för dessa företag avsevärt genom att inrymma även dessa aktiebolag i K1 regelverket.

  Omsättningskravet för revision av mindre aktiebolag är redan detsamma som omsättningskravet för användande av K1 hos enskilda näringsidkare.

  Min egen erfarenhet från revision av ett stort antal årsredovisningar under omsättningskraven för revision säger mig att 99% av dessa företag inte efterfrågar att använda sig av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.
  Detta mycket beroende på den begränsade intressentsfären för dessa bolag ofta omfattandes enbart skatteverket samt eventuellt ”banken”.

  Varför inte då exkludera de bolag som ligger under gränsen för revisionsplikt från årsredovisningskravet och istället förenkla så att dessa bolag enbart behöver upprätta ett ”bokslut”. Bokslutet inkluderandes resultat- och balansrapport kan då utgöra både finansiell rapportering och deklaration (Räkenskapschema). Företagen skulle både spara in kostnaden för en årsredovisning vilken omfattar en stor del information och upplysningar som inte efterfrågas av mindre företag samt även spara in en del av kostnaden för att upprätta deklarationen. De tilläggsupplysningar som krävs borde kunna lämnas som en bilaga till deklarationen.

  Rimligen borde vi då också komma bort ifrån problemet med att bolagsverket idag accepterar ”ekonomiska tillsyningsmän” och andra konstigheter när det gäller underskrifter av årsredovisningen. De bolag som avger årsredovisning omfattas av kravet på revisionsplikt. Det skulle också medföra att all räkenskapsinformation för dessa bolag kunde inges elektroniskt.

  Revisionen av dessa mindre företag kan utvecklas som en diversifierad tjänst (K1 revision). Revisionsansatsen borde kunna utgå ifrån ”SÖG översiktlig granskning” eller en ”tolkning” av ISA för dessa små företag. Förvaltningsrevisionen är ju särsvensk och går att förenkla bort i dessa mindre aktiebolag som nästan uteslutande har en ägare som också utgör styrelsen och 30-100 % av de anställda.
  Redovisningskonsultens upprättande av bokslutet/deklarationen och revisorns eventuella granskning av bokslutet/deklarationen skulle fortfarande tillföra värde eftersom den bla skulle öka säkerheten för företaget gentemot skatteverket samt även minska skatteverkets kostnader för kontroll av deklarationer

  Förenklingen skulle också möjliggöra ett betydligt snabbare offentliggörande av bokslutet och inlämnade av deklarationen än vad som är fallet idag genom att ordningsföljen bokslut, årsredovisning, deklaration ersätts av ett enda bokslut

  Självfallet är ovan något av en ”vision” men jag tror att det vore en i högsta grad ”möjlig vision” även om det skulle kräva översyn och anpassning av flera regelverk inom både redovisning och beskattning. Men ska vi verka för utveckling och förenkling kan vi inte i längden gömma oss bakom regelverk som skapades för både tio, tjugo och trettio år sedan.

  Jag tror att vi som bransch (revisorer och redovisningskonsulter) kan ta ett betydligt större ansvar när det gäller att arbeta för verkliga förenklingar för våra kundföretag. De flesta av oss som är verksamma i branschen arbetar med många kundföretag som utgör ”tvärsnitt” av näringslivet. Om vi ”släpper sargen”, slutar värna om ”våra timmar” och jobbar för företagens bästa kommer vi att behålla vår relevans och dessutom ha möjligheten att påverka vår framtid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén