Revisorsnämnden (RN) har under tisdagen meddelat sitt beslut att ge Johan Dyrefors en erinran för revisionen i HQ. En erinran är den lägsta disciplinära påföljden.

Bakgrunden är som bekant Finansinspektionens stängning av banken som i sin tur följdes av en anmälan till RN om påstådda brister i revisionen av HQ. Den stora frågan har hela tiden rört företagets värdering av tradingportföljen, där Finansinspektionen hävdat att redovisningen inte varit förenlig med det internationella regelverket för redovisning (IFRS).

Jag tycker det är modigt av RN att stanna vid en erinran med tanke på det stora tryck nämnden rimligen har varit utsatt för. Att det har tagit över ett år att utreda revisionen i HQ visar också hur komplext fallet är. Och det är säkert överraskande för många att RN inte ifrågasätter värderingen av tradingportföljen. Uppenbarligen har nämnden, liksom jag, tagit intryck av revisorns gedigna analys av portföljen.

Mot bakgrund av de finansiella företagens stora betydelse för näringsliv och samhälle arbetar vi på Far nu med att ta fram en ny rekommendation för revision i finansiella företag. Turbulensen på finansmarknaden gör detta arbete än mer angeläget. Avsikten är att rekommendationen ska kunna tillämpas från och med räkenskapsåret 2012. Och vi tar självfallet till oss Revisorsnämndens synpunkter i HQ-fallet när vi nu fortsätter att utveckla revisionen av just de finansiella företagen. Målsättningen är att påtagligt lyfta revisionen. Det kommer att ske genom en snabbare och tydligare rapportering från revisorns sida, men också genom en förbättrad kommunikation i trialogens form mellan det finansiella företaget, Finansinspektionen och revisorn.

Ja, HQ-dramat fortsätter säkert men RN:s beslut idag gör att slutet blir annorlunda. Det får mig också att fundera på om det var någon vits med att inleda dramat – med andra ord: Hade Finansinspektionen verkligen fog för att stänga banken? Mitt tvivel om det ökar med RN:s beslut.