Jag vill återigen uppmärksamma ”Den mytomspunna revisorn”. Min företrädare Björn Markland och jag slår tillsammans hål på myterna i ett kommande nummer av Balans, men nu har det blivit dags för den sjätte myten på bloggen.

Myt 6 om kristallkulor: Revisorn måste ha missat en felvärdering om en tillgång inte kan realiseras till det värde den hade i senaste årsredovisningen.

Verklighet: Revisorn kan i regel inte förutse vad som händer med värdet efter balansdagen.

När det gäller komplicerade finansiella instrument är det fullt möjligt att de har värderats korrekt enligt en teoretisk modell i överensstämmelse med IFRS men sedan inte kan avyttras till det bokförda, teoretiska värdet.

Det är en svaghet i redovisningen, men inte i revisionen.