Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Myt 7 om ansvar för affärer

Jag vill än en gång uppmärksamma ”Den mytomspunna revisorn”. Min företrädare Björn Markland och jag slår tillsammans hål på myterna i ett kommande nummer av Balans, men nu har det blivit dags för den sjunde myten på bloggen.

Myt 7 om ansvar för affärer: Revisorn ska anmärka på dåliga affärer.

Verklighet: Revisorn ska anmärka på förvaltningsåtgärder av styrelsen som strider mot aktiebolagslagen (eller motsvarande lagar för finansiella företag) eller mot bolagsordningen, eller som kan medföra skadeståndsansvar för styrelsen gentemot bolaget.

Redan i förarbetena till aktiebolagslagen 1944 svängdes varningsflaggan: »Den ekonomiska lämpligheten av förvaltningsåtgärder tillkommer det icke revisorerna att kritisera, i vidare mån än då åtgärderna kunna tänkas föranleda dechargevägran och skadeståndstalan eller eljest framstå såsom pliktöverträdelser eller pliktförsummelser från bolagsledningens sida.«

Mot dåliga affärer kan bara ägarna ingripa, genom att byta ut styrelsen.

Föregående

Myt 6 om kristallkulor

Nästa

Revisorer välkomnar granskning

  1. Sven-Arne Nilsson

    Visserligen är 1944 års ABL mitt främsta rättesnöre, men frågan är om det inte är att blicka väl mycket bakåt. Inte minst erinrar jag mig de intensiva diskussionerna om förvaltningsrevisionens innersta innebörd under 70-talet,. bl.a. utifrån 1975 års ABL.
    Ännu intressantare att ställa mot vad Rolf Nonnenmacher skriver i måndagens FAZ (12. Dezember 2011, S. 12). Som ordförande i KPMGs region för hela Europa, Främre östern, Afrika och Sydasien avslutar han sin artikel om en mera framtidsinriktad utformning av revisionen: ”Fehlentwicklungen im Geschäftsmodell eines Unternehmens und daraus resultierende Risiken könnten so mehr in den Fokus der Abschlussprüfer rücken. […]”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén