I december 2014 avfärdade Kammarrätten i Stockholm i en dom Skatteverkets bedömning av marknadsvärdet på aktierna i PwC. Och nu har Skatteverket meddelat att man inte kommer att överklaga Kammarrättens beslut. Detta innebär samtidigt att många fler revisions- och konsultföretag kan känna en stor lättnad. Det är bra!

Vi måste komma ihåg att ägarmodellen i partnerdrivna företag är internationellt vedertagen och har utvecklats under mycket lång tid. Detta gäller inte minst i revisions- och advokatbyråer där embryot till modellen kan skönjas i slutet på 1700-talet. Modellen är utformad för att främja kontinuitet och tillväxt i verksamheten. I ägarmodellen åsätts det tvåbenta kunskapskapitalet inte något värde vid prissättningen av aktier. Marknadsvärdet sätts istället till det nominella värdet på aktien enligt principen ”naken in – naken ut” när en delägare träder in respektive träder ut ur ett delägarskap.

Skatteregler kommer och går men ägarmodellen i partnerdrivna företag består – hoppas jag verkligen!