Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Nu är det Cypern som kör

Idag tar Cypern över ordförandeskapet i EU, och det är ingen lätt uppgift med tanke på skuld- och eurokrisen. Trots att det alltså måste finnas betydligt viktigare frågor än EU-kommissionens revisionspaket har Cypern uttalat ambitionen att intensifiera förhandlingarna inom Ministerrådet om spelreglerna för revisions- och rådgivningsbranschen. För att klara detta kommer Cypern att få support från bl.a det avgående ordförandelandet Danmark och Storbritannien. Parallellt pågår förhandlingarna inom EU-parlamentet. Det sker främst inom utskottet för rättsliga frågor respektive utskottet för ekonomi- och valutafrågor. Under hösten kommer de båda utskotten att arbeta fram var sin första rapport om möjliga lagförslag. Och efter årsskiftet tar Irland över ordförandeklubban i EU. Även Irland har uttryckt att revisionspaketet är en prioriterad fråga.

Det är med andra ord en mycket komplex beslutsprocess i Bryssel. Men vi på FAR är med och påverkar på olika sätt, bl.a. genom direktkontakt med såväl EU-kommissionen som svenska EU-parlamentariker. Samtidigt för vi naturligtvis en nära dialog med den svenska regeringen.

Det är fortfarande för tidigt att ge en prognos om det slutliga utfallet. Klart är att de allra flesta avfärdar förslaget om att revisionsbyråer i vissa fall enbart ska få ägna sig åt revision – ”pure audit firms”. Samtidigt görs försök att få tillbaka regler om gemensam revision i paketet i utbyte mot längre mandatperioder vid byrårotation. En annan stridsfråga handlar om sättet att reglera framtidens revision. Kommissionen vill att revisionen i företag av allmänt intresse ska regleras genom en förordning och inte via EU-direktiv. Många stora länder (och Sverige) protesterar mot detta, eftersom en tvingande förordning är svår – för att inte säga omöjlig – att synka med nationella regelsystem på t.ex. bolagsstyrningens område.

EU-paketet har för övrigt redan visat sig ha en lång räckvidd. Ett exempel är att IAASB i dagarna har presenterat ett förslag till en ny revisionsberättelse som en direkt respons på EU-förslaget. Som bekant är FAR mycket aktiv också i denna fråga.

Men, min slutkommentar handlar om det tragiska i att det är Cypern och det politiska systemet som sitter i förarsätet. Det borde naturligtvis vara branschens sak att ta ansvar för att utveckla revisorsrollen och revisionen. Det är därför som jag ifrågasätter om revisionen överhuvudtaget ska vara lagstadgad. Politikerna riskerar nu att förstöra revisionen, det är bättre att släppa den fri. Då kan branschen utveckla en revision som verkligen matchar marknadens krav och förväntningar i små respektive stora företag. På sikt är en sådan lösning det allra bästa också för det allmänna (”the public interest”).

Så tror jag. Vad tror du?

Föregående

Rättssäkerheten jätteviktig

Nästa

Får det interna förbli internt?

7 kommentarer

 1. Sven-Arne Nilsson

  Det kan man verkligen fråga sig, varför det är ”det politiska systemet” som sitter i förarsätet, och inte kåren eller professionen — notera att jag inte använder begreppet ”branschen” — som utvecklar revisorsrollen och revisionen. Ett närliggande exempel är re-revisionen av de noterade företagens rapportering, också utanför kåren eller professionen. Den enkla förklaringen till att kåren eller professionen lämnat förarsätet är väl att i strävan efter att vara marknadskonform — notera användningen av begreppet ”branschen” — har man inte sett tecknen i skyn.
  Steget till att ifrågasätta om revisionen alls ska vara lagstadgad är dock stort, och det finns anledning att höja ett varningen finger för att ”branschen” fortsätter i samma riktning.
  Även om revisionen alltid haft en prislapp finns det anledning att hänvisa till Hans Ingvar Roths ”under strecket” om Michael Sandels bok ”What money can’t buy” (Svenska Dagbladet 2012-06-26). Revision är för mig, och nog för många andra, något utöver det som ”verkligen matchar marknadens krav och förväntningar”.
  En aktuell referens beträffande det senare är Daron Acemoglous och James Robinsons bok ”Why Nations Fail”, vad jag minns också behandlad ”under strecket” nyligen, och berörd av John Kay i Financial Times i onsdags (2012-06-27 s 9).

 2. Sven-Olof Collin

  Det är alltid en bra fråga, varför staten skall reglera något som fria människor kan och vill reglera själva. Själv inser jag inte varför det skall vara förbjudet för aktiebolag att sälja aktier med 1/100000-dels röst. Med dagens livaktiga finansmarknad, kan ett sådant kontrakt få sitt rätta pris.
  Revision hade varit mindre viktig om det inte var för ägarnas begränsade ansvar. Låt revisionen vara fri, men låt då också bolagen teckna konktrakt med var och en om rätten för ägarna att undkomma skulderna.
  Sedan är det en empirisk fråga om revsion är revision. Vi har tillräckligt med undersökningar som, minst antyder att det inte alltid är fallet.
  Men de förbjudna frågorna skall ställas, så all ära till Brännström. Även om hans förmåga att ge svar är betydligt mer utvecklad än att ställa frågor. Men så är han politiker och inte forskare.

  • Dan

   Tack Sven-Arne och Sven-Olof!

   Visst måste också de ”förbjudna frågorna” ställas, annars blir vi fångar i vårt egna system.

   En sådan fråga handlar alltså om huruvida revisionen alls ska vara lagstadgad. I USA är varken redovisningen eller revisionen reglerad för den stora mängden små och medelstora företag. Och det tycks ju fungera ändå …

   Sven-Arnes ”re-revision” av de noterade företagens rapportering är ett annat bra exempel – alla tycks ta tillsynen över de noterade företagen för given bara för att EU ställer krav på sådan tillsyn. Jag menar att den är onödig. Företagens ambitiösa tillämpning av IFRS i kombination med revisionen måste räcka. Alltför många lager av kontroll riskerar dessutom att hämma redovisningens utveckling. Det goda blir det bästas fiende.

   Det är möjligt att jag är bättre på att svara än på att väcka frågor, men under veckan ska jag ändå ställa två svåra men mycket viktiga frågor här på bloggen!!

   • Sven-Arne Nilsson

    Dan!

    Tack för det. Inte minst för att du kommenterade det som jag skrev om ”re-revisionen”. Som det står sist i ledaren i tisdagens SvD: Less is more.

 3. Lasse Åkerblad GRM

  Revisionen har ju redan släppts fri vad gäller de allra minsta företagen. I under behandling varande förslag till EU:s bokslutsdirektiv föreslår politikerna att den släpps fri för alla ”små” bolag (10m€/5m€/50). Frågan om medlemsländerna skall ges möjlighet till undantag är väl ännu öppen. Men riktningen är klart utstakad, bara tidtabellen är ngt öppen. Också här har branchens IFAC kommit emot genom att ordentligt skriva om både review och compilation standarderna för att framstå som alternativ vid en avskaffad lagenlig revision. Själv tycker jag att IFACs alternativ nu borde stå i förgrunden – också på nationell nivå. Jag har nog inte sett ngt intresse gentemot dessa äldre från branschorganisationernas sida men kanske vid bl.a. ordval i översättningen av dessa nya tas dessa på allvar såsom realistiska, ”as it” alternativ vid avskaffad revision för små företag – även i våra länder!

 4. Sven-Olof Collin

  Visst ser det ut att fungera i USA. Men jag vill inte vill leva i USA. Jag tycker om det förtroendesamhälle som finns i Sverige, vilket bl a beror på den starka staten och dess sätt att med privata revisorer hålla efter ekonomin. Revisorn reducerar risk och låter företaget och staten bära en del av bolagets riskkostnad. Tar man bort revisorn minskar sannolikt inte risken, den kanske ökar. Och du, Dan och andra valfrihetstalibaner, har att förklara att den riskfördelningen är bra eller ett litet pris för valfriheten.

  • Dan

   Sven-Olof, jag vill inte ta bort revisorn. Jag vill tvärtom utveckla revisionstjänsten så att många företag väljer att behålla revisorn. För jag vill, precis som du, att det ska finnas ett stort mått av förtroende och tillit i samhället.

   Min poäng är att revisionen blir bättre och mer värdeskapande om den får utvecklas på marknadens villkor, och inte i det politiska spelet i Bryssel. En sådan revision kommer i det långa loppet att efterfrågas av fler företag än en revision sprungen ur lagstadgad revision. Det är i alla fall min utgångspunkt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén