Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Nu måste vi hjälpa EBM

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har granskat effekterna av den slopade revisionsplikten. EBM drar i sin rapport slutsatsen att aktiebolag utan revisor används som brottsverktyg i samband med ekonomisk brottslighet.

Det är naturligtvis mycket oroande att små aktiebolag utnyttjas för kriminella syften, särskilt som aktiebolaget tidigare har åtnjutit ett högt förtroende. Men EBMs enda förslag till åtgärd är att varje aktiebolag (även börsbolag?) måste anlita en redovisningskonsult som ska upprätta ett obligatoriskt bokslutsintyg (ska inte förväxlas med bokslutsrapporten enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko). En slopad plikt skulle alltså ersättas av en ny …

Förslaget tyder på okunskap om redovisningskonsultens respektive revisorns yrkesroll. I FARs pressmeddelande säger Kristina Lilja, som är ordförande i FARs sektion för redovisningskonsulter, att en auktoriserad redovisningskonsult ska biträda med redovisningstjänster och rådgivning, inte agera granskare eller kontrollant. Därför är det en främmande tanke att redovisningskonsulter ska börja lämna bokslutsintyg avsedda för tredje man. Hon säger vidare att redovisningskonsulten varken har rätt utbildning eller ett regelverk för sådan granskning.

Jag håller med. Låt redovisningskonsulten vara redovisningskonsult och revisorn vara revisor. Och jag anser att EBM istället borde ha framhållit revisionens samhällsnytta – men också nyttan för det enskilda företaget – och därför uppmuntrat till frivillig revision.

Som framgår står FAR inte bakom EBMs rapport, men vi vill självfallet bidra till att motverka ekonomisk brottslighet. Så nu måste vi hjälpa EBM!

Vad tycker du behöver göras för att små aktiebolag inte ska utnyttjas för kriminella ändamål?

Föregående

4 av 5 på väg att missa framtidståget

Nästa

Friande dom i HQ

6 kommentarer

 1. Enkelt! Ge oss revisorer en kostnadseffektiv och verklighetsanpassad revisionsstandard OCH revisorsstandard att arbeta efter. En standard som bygger på ”hjälpa att göra rätt” snarare än ”slå på fingrarna”. Förslaget till ny nordisk revisionsstandard för mindre bolag, SASE, är en alldeles, alldeles utmärkt utgångspunkt. Vi revisorer behöver ett nytt arbetsverktyg – dagens standard är alldeles för storföretagsanpassad.

  Om vi bara kan komma till skott någongång, så är jag övertygad att det finns en marknad för revision. Och när vi visat att det går att göra en efterfrågad revision för de mindre bolagen, så är revision lösningen på det problem som EBM visat på.

  • Dan

   Tack Erik, jag tror också att en bättre anpassad revision är ett viktigt bidrag. Vi ligger därför på standardsättaren IAASB så gott det går för att få deras avgörande support. Min norske kollega Per Hanstad är i dagarna i New York just i detta syfte. Och i augusti träffar vi IFACs ledning och IAASBs ordförande. Men visst hade jag hoppats att det gick fortare.

 2. Och fram till dess: gör det obligatoriskt för ALLA som vill starta aktiebolag utan revisor att köpa ett 2 timmar långt ”standardiserat” möte med en auktoriserad redovisningskonsult eller auktoriserad/godkänd revisor. På detta möte ska konsulten/revisorn göra en kvalificerad bedömning om seriositeten, och göra vissa basala kontroller. Samt informera om regelverket. Och skriva ett intyg som bifogas bolagsbildningshandlingarna.

 3. Yvonne Jansson

  Jag håller helt med Dan om att vi måste hjälpa EBM att förstå skillnaderna i våra yrkesroller och ansvarsområden. Med EBM´s förslag så ersätter man ju en plikt med en annan och dessutom förväntas vi auktoriserade redovisningskonsulter göra samma jobb som revisorerna men enklare och billigare !? Nej tack !!
  Det är redan nu en kvalitetssäkring att ett bolag anlitar en auktoriserad redovisningskonsult och det ska fortsätta vara efterfrågestyrt och inte lagreglererat. Vårt uppdrag kan ha väldigt olika omfattning och avtalas med kunden efter behov och förutsättningar.
  Som svar på din fråga så tycker jag att den tjänst som EBM efterfrågar redan finns och utförs av revisorer ! I rapporten säger EBM att ” Syftet med revisionen är att tillgodose bolagets intressenter såsom ägarnas och borgenärernas intresse av att det finns en ändamålsenlig kontroll av att företagets verksamhet sköts på ett lagenligt och korrekt sätt samt att företagets ställning och resultat redovisas rätt.”

  • Dan

   Tack Yvonne!
   Hittills har jag inte hört någon redovisningskonsult säga att EBMs förslag är bra, tvärtom kan ett nytt obligatoriskt intyg avsett för tredje man allvarligt hämma redovisningskonsultens utveckling mot mer rådgivning.
   Vad säger dina kollegor om EBMs förslag?

   • Yvonne Jansson

    De flesta jag har pratat med är förvånade över förslaget. Jag har inte hört någon redovisningskonsult som vill granska eller intyga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén