För exakt en vecka sedan talade jag på ett IFAC-möte i New York om att revisionen måste förändras. Senare i veckan ska jag framföra samma budskap när branschföreträdare från Europa träffas i Bryssel.

Bakgrunden är att nya förväntningar på revisorns rapportering kommer successivt från olika intressenter. Men den stora väckarklockan är naturligtvis EU-kommissionens revisionspaket som gör det krångligare och dyrare att anlita en revisor. Istället måste fokus ligga på att förändra och förbättra revisionen så att den verkligen möter förväntningarna. Det är därför jag i alla möjliga sammanhang pekar på behovet av en ny revision och en ny revisorsroll. Då räcker det inte med traditionellt utvecklingsarbete, det krävs innovation. Och det är branschens globala organisation IFAC som måste ta på sig ledartröjan. Som medlem i IFAC vill FAR vara med långt framme i arbetet.

För att slå hål på uppfattningen att en revision alltid måste vara en revision (”an audit is an audit”) jämför jag ibland med yoghurt. Från början fanns det bara en yoghurt, idag minst tjugo. Liknelsen är inte självklar, men jag menar att behoven av revisorns kvalitetssäkring varierar beroende på hur företaget eller verksamheten ser ut. Storlek, komplexitet och riskbild är självfallet viktiga faktorer.

Därför måste branschen ta fram ett utbud av nya revisionstjänster. Och det måste ske nu, innan EU-kommissionären Michel Barnier stänger möjligheternas fönster.