Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Ny roll för revisorn

Hos Företagsekonomiska Föreningen.

Jag är på vårturné med boken ”Mitt liv som FAR”. Störst intresse röner lärdomarna från skandalerna i Skandia, HQ, Prosolvia och SCA. Osökt kommer dialogen även in på Swedbank och behovet av god bolagsstyrning.

Bolagsstyrning handlar inte bara om att företagen sköts på ett för aktieägarna effektivt sätt. Välskötta företag är en förutsättning för marknadsekonomins förmåga att skapa tillväxt och välfärd. Därmed har bolagsstyrning stor betydelse för hela samhället.

Styrelsen i ett företag har förstås en central roll i bolagsstyrningen. Behovet av integritet, kompetens och engagemang hos styrelsens ledamöter kan inte nog understrykas. Trots att det gått många år tänker jag ofta på hur ledamöterna i Skandiastyrelsen mindes olika och ibland inte alls vad som hade beslutats. Revisorns roll kommer också i fokus under min turné, och frågan ställs: Är det dags för revisorn att få en ny roll? Jag fick den senast förra veckan hos Företagsekonomiska Föreningen, och mitt svar var: Ja!

”Om inte revisorn kliver fram med nyvunnen auktoritet och integritet måste någon annan göra det. För runt omkring pågår omfattande penningtvätt och annan ekonomisk brottlighet parallellt med ökande inslag av desinformation och fejknyheter” – så skriver jag i ”Mitt liv som FAR”. Det är ytterst angeläget att nu förstärka de osynliga men alltid så avgörande faktorerna för stabilitet, nämligen förtroende och tillit. Här kan och måste revisorn bidra i större utsträckning. Hur ska det gå till?

Det behövs absolut ett nytänk på det globala planet kring vad revisionen syftar till och vad den ska omfatta för att matcha förväntningarna. Men i en tid präglad av osäkerhet har vi inte råd att vänta på nya regelsystem. Revisorn måste redan nu ta flera kliv fram, ställa de kritiska frågorna bortom professionell skepticism och visa på en objektiv sanning. Då reduceras förväntningsgapet samtidigt som revisorn blir vad som i Norge kallas för ”Samfunnets tillitsmann”.

Föregående

Frågor till Swedbank

Nästa

Sista chansen för global lösning på SME-revision

4 kommentarer

 1. Hans Gustavsson

  Du har rätt Dan men vi måste börja med Revisionsberättelsen. Som årets uttalande från revisorn är det bara sömngivande.
  Revisorn måste berätta vad han kan t.ex. ekonomisk analys. Berätta om företagets finansiella ställning och resultat i stället för dagen blaj. Det kan stå med referens till FARs hemsida eller revisorsinspektionen.

  Gör revisionsberättelsen matnyttig!!!! och inte sömngivande. Om världen i övrigt anser sig behöva en meningslös revisionsberätelse så låt dem ha det

  • Dan

   Tack Hans för din kommentar!
   Som jag ser det måste revisionen gå mer på djupet – antar att du också är inne på det spåret när du talar om ”ekonomisk analys”. Revisionen måste självklart intressera sig för det som är väsentligt för både företaget och dess intressenter. Det s.k. förväntningsgapet är den bästa förändringskraften som finns, men det förutsätter att branschen tar proaktiva steg för att faktiskt förändra revisionen.
   Jag håller med dig om att revisionsberättelsen måste göras om. Den ska vara kort och koncis med tydliga uttalanden eller till och med betyg. Att bara lägga på det ena efter det andra är inte rätt väg att gå.

 2. Ja Dan jag tror du har rätt i att vi måste finna eller snarare presentera vår roll på ett bättre sätt. Vårt naturliga sätt att presentera vad vi gjort är Revisionsberättelsen. Skall den bli läsvärd måste vi ta bort allt vi skriver om styrelsens roll contra revisorns. Måste det stå borde det kunna hänföras till en referens till RIs eller FARs hemsida.
  Det revisorn traditionellt var god på och förmodligen än i dag förväntas vara bra på är Räkenskapsanalys. Revisorer har alltid setts som ”siffermänniskor” Ta bort dödsnacket enligt ovan och inför ett avsnitt:
  Revisorns syn på bolagets finansiella ställning. Det bästa exemplet på en sådan revisionsberättelse är den som kollegan Ingemar Rindstig skrev i Oscar Properties Holding. Det är en skarp analys i ett trängt läge som alla uppskattar.
  Alla revisorer kan inte åstadkomma detsamma (och det behövs tack och lov inte). Men vi borde göra några kommentarer i den riktningen för att läsare skall begripa vad vi gör. Tyvärr kommer det att leda till några platta fall men vi måste våga stå upp för vår kunskap. En sådan inriktning skulle också göra yrket mer intressant för studenter. Om andra länder som lever efter regeln ”I sue you” inte vågar avstå från nuvarande skrivningar, så kan de få behålla detta om de anser att det tjänar yrket på lång sikt.
  Vore kul att höra din kommentar.

  • Dan

   Hej igen Hans!
   Jag håller absolut med om att onödiga formaliteter ska läggas utanför revisionsberättelsen. Jag delar också uppfattningen att revisorn måste bli tydligare i sina uttalanden och påpekanden (som i fallet Oscar Properties). Men detta är ändå bara ”yta”. Jag vill i grunden förnya revisorsrollen så att den matchar förväntningarna från såväl kundföretaget och dess intressenter som samhället. I den bästa av världar sker en sådan förnyelse parallellt med att företagens rapportering görs om – dagens årsredovisningar är långt ifrån alltid lämpliga som beslutsunderlag. K2 ger för lite info och IFRS för mycket, dessutom är icke-finansiell info sällan eller aldrig integrerad med den finansiella rapporteringen. Det måste gå att göra rapporteringen mer relevant som beslutsunderlag, därigenom ökar även revisionens relevans.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén