De flesta håller med om att årsredovisningen för en bostadsrättsförening inte alltid är ett relevant och bra beslutsunderlag för vare sig medlemmar, köpare av bostadsrätter eller andra intressenter. Nuvarande regler för redovisning ger helt enkelt inte utrymme för att ta hänsyn till en bostadsrättsförenings speciella verksamhet och förhållanden. Med tanke på att det dessutom är så många som 1,5 miljoner människor som bor i bostadsrätter är det angeläget att se över redovisningsreglerna ur ett konsumentperspektiv.

Mot den bakgrunden har FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC idag överlämnat ett förslag till nytt regelverk till regeringen. Förslaget innebär ett annorlunda grepp om redovisningen i en bostadsrättsförening och omfattar flera områden, där tre väsentliga utgångspunkter är:
• Årsredovisningen ska på ett tydligt och enhetligt sätt presentera ett antal obligatoriska nyckeltal och annan information som gör det enklare att förstå föreningens ekonomi och även göra jämförelser med andra föreningar
• Resultaträkningen ska kunna fungera som ett underlag för bedömning av hur stora avgifter från medlemmarna som kan vara rimliga. Detta innebär att redovisningen måste vara utformad så att en förening med sund ekonomi inte ska behöva redovisa underskott över tiden
• Både avskrivningar och fondavsättningar ersätts med ett obligatoriskt ”sparande” för framtida underhåll

Förslaget presenteras även i en debattartikel i Dagens Industri.

Jag hoppas och tror att regeringen kommer att inkludera våra förslag i den utredning om bostadsrättslagstiftning som nu ska tillsättas.