Jag heter Dan Brännström och är generalsekreterare i FAR, bransch-organisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Här ger jag min personliga syn på hur vi kan utveckla näringsliv och samhälle.

Följ mig på Twitter