Jag heter Dan Brännström och är generalsekreterare i FAR, bransch-organisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Här ger jag min personliga syn på hur vi kan utveckla näringsliv och samhälle.

Följ mig på Twitter