Jag heter Dan Brännström och är verksam som coach och rådgivare. Jag var  generalsekreterare i FAR 2004-2018, dessförinnan auktoriserad revisor och delägare i EY.

Här ger jag min syn på hur vi kan utveckla näringsliv och samhälle.

Följ mig på Twitter