Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Sida 2 av 218

FAR är rar

Idag är det FAR:s dag. Det är stort.

”FAR är rar” läste många av oss på lågstadiet. Ordet ”rar” har som bekant många betydelser, och bland synonymerna på nätet fastnar jag för kaxiga ”enastående”.

Vi är faktiskt otroligt stolta över att vi på FAR samlar branschens alla professioner. Det återspeglar hur en byrå ofta ser ut och skapar de bästa förutsättningarna för kompetens- och erfarenhetsutbyte, något som i sin tur underlättar innovation. Det ger oss också möjligheter att fortsätta det framåtriktade arbetet med att utveckla yrkesrollerna – revisor, redovisningskonsult, skatterådgivare och lönekonsult samt specialister av olika slag.

Jag googlar vidare och söker vad som är ”det bästa med FAR” och hamnar på hur FAR lyfter och premierar företagen som är bäst på att rapportera hållbarhet. Det känns riktigt bra, för när FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle vill vi göra det med hållbarhet i sikte.

Därför är det kul att en dag som denna få stämma in i firandet – grattis på FAR:s dag!

Kommentera

Auktoriserad visionär – hen är redan här

”Vad är motsatsen till en auktoriserad revisor? En auktoriserad visionär?” Den frågan ställer sig Michael Engström, Ahrens, i ett inlägg som han fruktar ska få landets revisorer att vända sig mot honom.

Jag gillar Engströms ansats. Självklart ska revisionen tillföra värde, också när det gäller att planera för framtiden. Revision ska innehålla både re och vision. Detta blir ännu tydligare när all redovisning och rapportering sker i realtid (och där är vi förr än vi anar). Vad som är redovisat är då redan känt och analyserat. Därför blir spaningen på framtiden desto intressantare.

Förresten förekommer redan redovisning i realtid kombinerad med framåtriktad rådgivning. Så de auktoriserade visionärerna är redan här, men de kan bli betydligt fler. Faktum är att Engströms auktoriserade visionär dessutom stämmer väl överens med det paradigmskifte som FAR:s senaste framtidsrapport – Nyckeln till framtiden – beskriver. Rapportering i realtid, tillgång till Big data och nya analysverktyg gör ju att kikarsiktet ställs om från historien till framtiden.

2 kommentarer

Ryktet om revisionens undergång är överdrivet

Jag har med stort intresse läst två ledare i Dagens Industri om artificiell intelligens (AI), dels förra lördagens ”AI gör ekonomin bättre” av Lotta Engzell-Larsson, dels dagens ”En civilrätt för robotar” av PM Nilsson.

Båda ledarna anslår en positiv ton, och det tror jag är helt rätt. När Lotta Engzell-Larsson dessutom inbjuder optimister att ta mer plats i debatten känner jag mig manad. Jag är nämligen övertygad om att AI har potential att ge välbehövlig skjuts i ekonomi och välfärd, väl i nivå med tekniska innovationer som ångmaskinen, kullagret och jetmotorn.

AI förändrar många jobb och arbetsuppgifter, och en del försvinner helt. Så är det naturligtvis. Men jag kan inte låta bli att reflektera över Lotta Engzell-Larssons påstående om revisorns undergång med hänvisning till att repetitivt processande av information lämpar sig väl för automatisering.

Visst ska revisorn dra nytta av AI för att effektivisera sin revision, men jag ser inte att essensen i revision någonsin kommer att försvinna från människans domän. Revision heter ”audit” på engelska, alltså närbesläktat med ”audition”. Det ger en bra bild, för revision handlar i grunden om att lyssna, iaktta och bedöma. Och sedan ge feedback med stort inslag av professionella överväganden kring transparens, hållbarhet och etik, ofta långt bortom processad information. Hur ska konstgjord intelligens kunna matcha det?

Det finns saker som bara människan kan göra.

2 kommentarer

Powered by lovecraft Anders Norén