FARs nya ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skriver i Dagens Industri om pensionsbomben i kommunerna.

Bakgrunden är kommunernas bristfälliga redovisning av pensionsåtaganden. Dessa redovisas till stor del som ansvarsförbindelser och inte som skulder, vilket i sin tur påverkar nyckeltalen och försämrar transparensen för både politiker och medborgare. Pengar som borde sättas av för pensionerna hamnar nu i simhallen, och när bomben väl briserar om några år kommer kommuner med minskande befolkning och redan höga skatter att drabbas värst av skattehöjningar eller nedskärning av välfärden.

Det låter dystert, men det går att göra något konstruktivt. Därför skickar FAR idag en hemställan där vi begär att regeringen utreder hur transparensen i kommunernas pensionsredovisning kan förbättras. För vi är övertygade om att en bättre redovisning också leder till att problemet åtgärdas i tid.

En viktig utgångspunkt är naturligtvis att den goda redovisningsseden ska gälla även i kommunerna. En skuld är faktiskt en skuld.