Så kom Finansdepartementets förslag till nya regler för revisorer i finansiella företag. Förslagen är i linje med den uppgörelse som branschen och finansmarknadsminister Peter Norman träffade för ett år sedan.

Far beslutade redan i januari om hur revisorn ska rapportera till Finansinspektionen (FI). Men den riktigt stora pusselbiten är en helt ny rekommendation för revision i finansiella företag. Den innebär en ökad granskning av företagets interna styrning och kontroll, utan att komma i närheten av en SOX-granskning. Ett utkast ligger nu hos FI för synpunkter, och när vi har fått deras respons ska rekommendationen ut på remiss. En annan viktig punkt är att Far också har beslutat om en ny licensiering av revisorer i finansiella företag. Jämfört med tidigare är kraven mycket tuffare, allt för att säkerställa att revisionen i finansiella företag är på topp.

Jag tycker det är bra att vi – regeringen och Far – gemensamt lyfter revisionen. Tänk om det fungerade så även på EU-nivå.