Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Politiker fortsätter att granska sig själva

Under förra veckan publicerades betänkandet En kommunallag för framtiden. Möjligen kan de 1044 sidorna avskräcka en och annan från att kasta sig över dokumentet men visst borde det ha fått större uppmärksamhet.

Under rubriken En förbättrad kommunal revision (sidorna 605-646) återfinns utredningens förslag på hur den kommunala revisionen kan förstärkas. I uppdraget låg bl.a. att överväga en ytterligare professionalisering av den kommunala revisionen. Idag granskar ju förtroendevalda politiker sina politikerkollegor, om än med hjälp av sakkunniga biträden (ofta auktoriserade revisorer eller andra specialister). Mot bakgrund av den återkommande kritiken att politiker granskar sig själva i kommunerna skulle även möjligheter till förstärkt oberoende prövas. Dessutom skulle oklarheter kring de förtroendevalda revisorernas uttalande om ansvarsfrihet i kommuner klargöras.

Det handlar om jätteviktiga frågor för medborgarna tillika skattebetalarna – ökad transparens och insyn, god intern kontroll, minskad risk för korruption och effektiv verksamhetsstyrning. Vad föreslår då utredningen om hur den nuvarande och, i mitt tycke, ålderdomliga revisionen av kommunerna ska förstärkas och moderniseras? Det är inte så värst mycket, utan precis som i tidigare utredningar föreslår man endast småändringar. Ett exempel är att de sakkunniga, t.ex. anlitade auktoriserade revisorer, alltid ska beredas tillfälle att yttra sig när fullmäktige behandlar slutsatserna från revisionen.

Nej, det behövs ett rejält omtag om medborgarna ska få den revision de har rätt att förvänta sig. I debatten har FAR fört fram några konstruktiva förslag, bl.a. under rubriker som Kommuner har 1800-talsrevision och Kommunal revision måste sikta högre.

Jag förutser att det kan bli många intressanta remissvar, och jag hoppas verkligen att regering och riksdag vågar göra förändringar som går långt utöver utredningens förslag. Men det förutsätter att det blir tryck i frågan, så vad tycker du?

Föregående

Är K2 toppen?

Nästa

Om jag bara vore hälften så gammal

2 kommentarer

 1. Gerhard Annvik

  Hej Dan

  Jag har varit med i Stadsrevisionen i Göteborg i tre mandatperioder nu (är inne på min fjärde). Jag måste reagera av mig när jag läser Ditt inlägg. Känner verkligen inte igen mig och undrar om Du har satt Dig in i hur en modern kommunal revision arbetar. Jag har föreslagit vår ordförande att bjuda in Dig till någon form av överläggning, men han har inte ”tänt” på förslaget än
  Vi jobbar ju väldigt nära de stora revisionsföretagen – inte minst på bolagssidan samt i samband med fördjupade granskningar – vilket gör att vi har ganska lätt att jämföra våra egna revisorers prestationer med bolagens auktoriserade revisorer.
  En annan fråga som skulle vara intressant att få diskutera med Dig är oberoendefrågan.Denna fråga har vi diskuterat under många år och jag känner verkligen inte igen påståenden som ofta kommer fram i debatten att den kommunala revisionens företrädare skulle vara mer beroende än exp vis revisionsföretagens revisorer.

  Detta nedtecknat i all hast.

  Önskar Dig allt gott

  Hälsningar
  Gerhard Annvik

  • Dan

   Hej Gerhard!
   Mycket kul att få höra från dig, även om jag förstår att du inte uppskattar allt vad jag skriver. Jag träffar er gärna för en dialog kring hur den kommunala revisionen kan utvecklas, och självfallet är oberoendefrågan då en central fråga. Hälsa gärna detta till din ordförande.
   Trevlig Valborg!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén