Idag offentliggörs ett nytt samarbete mellan Skatteverket, SRF och FAR.

När medlemmar i SRF respektive FAR informerar Skatteverket om vilka deklarationer de har medverkat till att upprätta kommer myndigheten att kunna minska på antalet onödiga kontroller. Redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare som hjälper sina kunder att lyfta kvaliteten på deklarationerna medverkar därmed till minskad administration och färre kontakter mellan Skatteverket och företagen. Perfekt, och planen är att detta ska sjösättas under 2013.

Jag är mycket glad för att vi har fått till det här samarbetet. Det är bra för företagen och för medlemmarna i SRF respektive FAR. Men det är också positivt för Skatteverket som får lättare att rikta sina resurser. Förenkling och samhällsnytta på en och samma gång.

När det är rätt från början är alla vinnare.