Sverige måste ha en väl fungerande finansmarknad. Det förutsätter att Finansplats Stockholm har konkurrenskraftiga villkor på områden som:

  • skatteregler  – som dels uppmuntrar svenskar att stanna och arbeta i Sverige, dels lockar utländska medborgare att arbeta på den svenska finansmarknaden
  • reglering av de finansiella företagens verksamhet – t.ex. kapitaltäckningskrav
  • rättssäkerhet – kopplat till Finansinspektionens (FI) olika roller

När det gäller den tredje punkten om rättssäkerhet gläds jag verkligen över att finansmarknadsminister Peter Norman genom en utredning nu öppnar för en sanktionsnämnd hos FI. Detta framkommer i en intervju i Dagens Industri 29 juni. Det var i höstas som FAR tillsammans med några andra organisationer föreslog att en särskild nämnd, skild från FIs tillsyn, skulle få besluta om sanktioner.

Bakgrunden är att FI sitter på många stolar, vilket kan upplevas hota rättssäkerheten. Jag möter till och med människor som känner rädsla inför FI:s makt. Det ligger i allas intresse att tillsynen både är och upplevs som effektiv, förutsebar och rättssäker. Peter Norman har därför rätt när han i artikeln säger att den här ”diskussionen är jätteviktig”.