Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Revision är alltid revision

Igår besökte jag Revideco i Stockholm. Det blev en bra diskussion om hur revisionen måste utvecklas, särskilt för de mindre företagen.

På samma sätt som den goda redovisningsseden ryms i olika kategorier utifrån företagens storlek borde det finnas varianter på den goda revisionsseden. Hittills har mantrat varit att ”an audit is an audit” och att all revision ska utföras enligt ISA (International Standards on Auditing). Men i takt med att redovisningen ”går isär” borde revisionen göra detsamma, särskilt som förväntningarna är så olika på revisionen i börsbolaget jämfört med revisionen i det lilla företaget.

Visst, ISA är principbaserat och kan därför tillämps på ett klokt och anpassat sätt också i det lilla företaget. Men om det är effektivare att jobba utifrån en särskild revisionsstandard för mindre företag, anser jag att vi måste ta fram en sådan. Och det kan fortfarande kallas revision.

På Revideco gillade man i alla fall den tanken. Ganska mycket till och med.

Trevlig helg!

Föregående

Den bästa berättelsen?

Nästa

En ensam röst i HQ-öknen

6 kommentarer

 1. Dan!

  Stort tack för ditt besök, och din medverkan i den livliga diskussionen. Det finns egentligen bara en kommentar till din text ovan, och det är: TA GENAST FRAM EN REVISIONSSTANDARD FÖR MINDRE FÖRETAG!

  Precis som någon kommenterat i ett tidigare inlägg så är blir det svårare och svårare att sälja in ISA-standarden till små och medelstora bolag. De vill gärna ha revision (även frivillig!), men all formell dokumentation och den långa, snåriga ISA-revisionsberättelsen är helt omöjlig att förstå för någon utanför revisionsprofessionen (och det är inte helt lätt för oss revisorer heller… 🙂 ).

  Egentligen så är det inget fel på själva granskningsmetodiken. Under de 25 år jag varit revisor så har den ju sett relativt likartad ut. I stort sett så granskar vi kundfordringar och varulager på samma sätt under ISA som under RP eller RS, när det gäller mindre företag. Det som tillkommit är alla ska-krav, dvs en kraftigt inskränkt flexibilitet, och kraftigt ökade formkrav. Samt textmassor och disclaimers som ingen kund orkar läsa. Det borde med andra ord gå ganska bra att ta fram en ny standard på rekordtid, där metodiken i stort är densamma, men där flexibiliteten ökas, ska-kraven minskas, och revisionsberättelsen och rapportering i övrigt görs enkel och lättförståelig. Utgå från ISA, och ta fram motorsågen och skala bort det, för mindre bolag, onödiga.

  Det är bråttom! De mindre kunderna kommer inte att välja en storbolagsrevision till sina bolag, lika lite som de bokför enligt IFRS.

  Vänligen // Erik Emilsson, Revideco AB

 2. Tobias

  Helt rätt Dan, om vi ska kunna behålla den starka position och viktiga betydelse som revisorn faktiskt har i de flesta mindre och medelstora företag är det oxå viktigt att branschen anpassar sig efter vad dessa efterfrågar. Det är trots allt stora skillnader i risker och problemställningar i små och medelstora företag kontra börsbolag. Annars är risken stor att vi förlorar dessa kunder i ”högarna av dokumentation”.

 3. Lars

  Helt rätt Dan!

  Jag tror att vår bransch har en ljus framtid. Detta under förutsättning att vi snabbt förstår, accepterar och anpassar oss till att ”en revision” inte längre ”alltid är en revision”. Anpassar vi oss inte NU tror jag tvärt om att framtiden är mörk för oss revisorer som arbetar med ägarledda bolag. SME frågorna har som tidigare skrivits inte förut tagit så stor plats i branschdiskussionerna vilket måste förändras om vi ska behålla branschens revisionsaffär mot det stora antalet ägarledda bolag

  I den ”gamla världen” med revisionsplikt för alla bolag och utan ”hot” om grönbok skulle tanken om att ”en revision alltid är en revision” möjligen ha fungerat. Men i vår nuvarande verklighet där frågan snarast är om möjligheterna att höja gränsvärdena för lagstadgad revision och där vår bransch är i medialt fokus finns inte längre utrymme för den ansatsen. Jag tror att ISA-berättelsen kommer att driva på höjda gränsvärden den dagen media, företagarnas riksorganisationer mfl undersöker och upptäcker att revisionsarvodena ökat i samband med att revisionsplikten togs bort. Arvodesökningen kommer nog media inte tillskriva ISA utan snarare ”giriga” revisorer som höjt arvodena på lite större bolag för att kompensera bortfallet av mindre företag.

  Den nya revisionsberättelsen har god relevans anser jag för revision i större företag. Huvudproblemet är att vi inte kan ha samma revisionsberättelse i ett multinationellt verkstadsföretag som vi avlämnar i det lilla verkstadsföretaget med 3 anställda.

  Det huvudsakliga argumentet för att en revision inte alltid är en revision är att intressenterna (läsarna/mottagarna) av revisorns information är fullständigt olika i de olika storlekssegmenten av företag. I de ägarledda bolagen är mottagarna ofta desamma som föremålen för revisionen. Dvs generaliserat vill ägaren ha en koll på att ekonomen eller redovisningskonsulten har gjort sitt jobb medan redovisningskonsulten och ekonomen vill ha en ”check” på att de inte gjort några fel i bokslutet. ”Ibland” finns utomstående intressenter i form av kreditgivare och kunder samt i vissa fall intresserade kunder och leverantörer. I de större ägarledda bolagen har intressentbilden förändrats till att beröra fler utomstående för att i de stora noterade bolaget vuxit till att beröra ett helt samhällsintresse.

  Metodiken för revision är också som vi revisorer väl känner till skild mellan de olika företagsstorlekarna på så sätt att den i det större företagen till övervägande del inriktas på kontroll av rutiner och intern kontroll medan granskningen i mindre företag nästan uteslutande är substansgranskning.

  Ett par aktuella och tydliga exempel på nuvarande ”galenskap” är begäran om engagemang direkt från bankerna till revisorn samt begäran om uttalande från företagsledningen. Tanken på hur mycket kvalificerad arbetstid som troligtvis läggs ned i Sverige hos revisionsbyråerna och hos bankerna på att hantera frågan om engagemang direkt till revisorn är svindlande. Jag tror att en uppföljning bland Sveriges alla revisorer och aktiebolag skulle visa att antalet fel som har upptäckts i årsredovisningarna inte på något sätt kan försvara den samlade arbetstid som läggs ned. Uttalande från företagsledningen är en annan ISA som ter sig svårförståelig för många av de mindre ägarledda bolagen. Kunden betalar revisorn för att granska att räkenskaperna stämmer men måste samtidigt lämna ett långtgående skriftligt intyg. Det skriftliga intyget kan i vissa fall tjäna sitt syfte men då i det mindre antal revisioner där det finns tveksamheter om värdering etc.

  För att revisionen fortsatt ska efterfrågas måste vi alltså snabbt hitta en lämplig storleksindelning av våra tjänster.

  Därför känns det hoppfullt att du Dan lyfter frågan om en ”revision alltid är en revision” på din blogg och att att den förhoppningsvis får fokus inom FAR. Den oro jag ändå kan känna är att vi då försöker ”överakademisera” utveckling och utformning av revisionsberättelser för olika segment så att vi tappar tid och att produkterna i slutändan ändå blir för komplicerade. Har i tidigare talat för revisionsprocessen och RS och det tycker jag är en potentiellt mycket bra lösning. Dvs små företag revideras enligt revisionsprocessen som om jag inte minns fel omfattade ca 60 sidor. Lite större ägarledda bolag över lämplig omsättningsgräns (20 Mkr??) kan med fördel revideras enligt RS. De stora ägarledda bolagen samt noterade bolag revideras enligt ISA.

  Fördelen med en sådan ”återgång” skulle vara att metodiken för revisionen redan finns och kan implementeras snabbt innan vi tappar ”greppet om marknaden”. De flesta av Sveriges revisorer har jobbat med både Revisionsprocessen, RS och ISA varför utbildningsinsatserna skulle kunna hållas på lämplig nivå. I framtiden tror jag på din tanke att utveckla revisionen mot icke standardiserade berättelser men jag tror inte att vi har tillräckligt med tid just nu för att hinna utveckla dessa. Våra kunder efterfrågar förändring nu!

  • Dan

   Kul att få så starkt gensvar och många kloka ord på vägen!

   Till Lars vill jag säga att det inte ska bli några ”akademiska” lösningar. Det är skarpt läge och då krävs skarpa lösningar!

 4. Lars Erik

  Visst! Det är väl klokt att låta sunt förnuft styra! Vi revisorer skapar ju fantastiska värden, speciellt för entreprenörer som driver mindre företag. Revision är en upplevelse!

  Lars Erik på Allegretto

 5. Lars-Erik:

  Revision är en känsla!

  Väl underbyggd, men ändock en känsla….

  // Erik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén