För varje dag som går kommer vi närmare höjda gränsvärden för revisionsplikt. När frivillig revision infördes hösten 2010 utlovade regeringen att reformen skulle utvärderas inför ett nästa steg. Så kommer säkert att ske, men nu närmar vi oss ett riksdagsval och jag kan inte bortse från de politiska aspekterna. För regeringen vill alldeles säkert kunna visa på förnyad glöd i sitt reform- och förenklingsarbete. Och höjda gränsvärden för revisionsplikt ger politiska poäng.

Regeringen har – av samma skäl, tror jag – startat upp en utredning om hur EUs nya redovisningsdirektiv ska införas i den svenska miljön, trots att EU ännu inte har fastställt direktivet! Här tänker jag att regeringen på motsvarande sätt kan initiera en utredning kring EUs revisionspaket och där lägga in frågan om revisionsplikt. Redan i år? Ja, varför inte!

Nästa tanke är att fortsatt reformering av revisionsplikten ökar trycket på ett införande av XBRL. I vart fall lär Bolagsverket trycka på för att säkerställa kvaliteten i årsredovisningarna men också en effektiv hantering.

I det här sammanhanget vill jag nämna att vi under april kommer att skicka ut ”K2-revisionen” (inte det slutliga namnet) på remiss. Det handlar om en metodik för ISA-revision i mindre företag med exempel på effektiv dokumentation.

Utlandet visar stort intresse för FARs initiativ, och jag hoppas att du tar chansen att tycka till!