”För att tillhöra morgondagens vinnare måste ledare i tjänsteföretag tänka om – dagens verksamheter och affärsmodeller är inte framtidens lösningar. Det innebär att den största och viktigaste ledarskapsutmaningen är att skapa förutsättningar för innovation. Att skapa innovationskraft!”

Så skriver forskaren Mattias Axelson, Handelshögskolan i Stockholm, och jag idag i da.se som i en serie artiklar belyser hur robotiseringen kommer att påverka arbetslivet.

Budskapet i vår artikel är i linje med slutsatserna i vår egen framtidsstudie. Men Mattias Axelson och jag ger också konkreta tips på hur man ska få fart på den angelägna ”innovationsloopen”. Nyckeln är att frigöra skaparkraften hos medarbetarna i varje organisation.

Synpunkter är alltid välkomna!