Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Ryktet om revisionens undergång är överdrivet

Jag har med stort intresse läst två ledare i Dagens Industri om artificiell intelligens (AI), dels förra lördagens ”AI gör ekonomin bättre” av Lotta Engzell-Larsson, dels dagens ”En civilrätt för robotar” av PM Nilsson.

Båda ledarna anslår en positiv ton, och det tror jag är helt rätt. När Lotta Engzell-Larsson dessutom inbjuder optimister att ta mer plats i debatten känner jag mig manad. Jag är nämligen övertygad om att AI har potential att ge välbehövlig skjuts i ekonomi och välfärd, väl i nivå med tekniska innovationer som ångmaskinen, kullagret och jetmotorn.

AI förändrar många jobb och arbetsuppgifter, och en del försvinner helt. Så är det naturligtvis. Men jag kan inte låta bli att reflektera över Lotta Engzell-Larssons påstående om revisorns undergång med hänvisning till att repetitivt processande av information lämpar sig väl för automatisering.

Visst ska revisorn dra nytta av AI för att effektivisera sin revision, men jag ser inte att essensen i revision någonsin kommer att försvinna från människans domän. Revision heter ”audit” på engelska, alltså närbesläktat med ”audition”. Det ger en bra bild, för revision handlar i grunden om att lyssna, iaktta och bedöma. Och sedan ge feedback med stort inslag av professionella överväganden kring transparens, hållbarhet och etik, ofta långt bortom processad information. Hur ska konstgjord intelligens kunna matcha det?

Det finns saker som bara människan kan göra.

Föregående

40 år senare

Nästa

Auktoriserad visionär – hen är redan här

2 kommentarer

  1. Urban Engerstedt

    Jag håller helt med dig Dan. Att reducera revision till ett ”repetitivt processande av information” känns helt verklighetsfrämmande. Att vara revisor ställer enligt min mening krav på t.ex. lyhördhet och kommunikation på ett sätt som ingen robot bör kunna vara mäktig. ”Mjuka” faktorer är som jag ser det av stor betydelse för revisorn redan idag och sannolikt ännu mer i framtiden. Det är väl inte för inte som Revisorsinspektionen nu ser över utbildningskraven för revisorer i syfte dels att göra denna utbildning bredare och mera anpassad till avnämarnas behov och förväntningar, som jag uppfattat det, dels att göra revisorsyrket mer attraktivt. En ”robotisering” av revisionen och revisorsyrket pekar enligt min uppfattning i motsatt riktning.

    • Dan

      Tack Urban! Bästa revisionen uppnås i interaktionen människa – AI. Och för att revision verkligen ska bli en ”audition” förutsätts att människan är med! Jag tror till och med att det unikt mänskliga kommer att öka i värde!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén