Det kunde man tänka sig, självklart skulle det bli en trilogi. Nu har Center for Audit Quality i USA gjort en tredje film.

Den första filmen presenterade de aktörer som skyddar investerarnas pengar på den amerikanska marknaden. Den andra handlade mer specifikt om revisorns roll. Och nu har filmen om revisionsutskottet kommit. Även den här gången är filmen väldigt ”amerikansk”.

Det intressanta är att vi steg för steg närmar oss den amerikanska lösningen. T.ex. föreslås i EU-kommissionens revisionspaket att revisionsutskottet ska ta fram förslaget till val av revisor. Visserligen är det fortfarande stämman som formellt ska välja revisorn, men den svenska modellen med aktiva ägare (genom bl.a. valberedningar) får sig en törn. Är vi på väg att skapa en värld utan ägare?

Här är i alla fall de tre filmerna!