Glada miner från FARs Marianne Bäärnhielm och Anna-Clara af Ekenstam respektive Hallvarsson & Halvarssons Weje Sandén och Theo Martins.

Glada miner från FARs Marianne Bäärnhielm och Anna-Clara af Ekenstam respektive Hallvarsson & Halvarssons Weje Sandén och Theo Martins.

”En bransch i kris. Revisorer som sitter på dubbla stolar och som inte har dragit i larmklockan i ’företagsskandaler’ som Carnegie, HQ Bank, Kraft&Kultur, Panaxia, Prosolvia, Skandia och TeliaSonera. Det är den bild som medierna har förmedlat av revisionsbranschen.”

Så inleddes den artikel som FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skrev 25 november 2013 där vi presenterade FARs förtroendearbete.

För att stärka förtroendet för branschen arbetar FAR nu på bred front. Idag har vi haft ett seminarium med företrädare för branschen om viktiga förtroende- och framtidsfrågor. När det gällde hur branschen framställs i medierna förde vi en dialog med Theo Martins och Weje Sandén från Hallvarsson & Halvarsson. Infriande av förväntningar och ökad transparens nämndes här som några av nycklarna till ökat förtroende.

I nya numret av Balans kritiserar styrelseproffset Caroline Sundewall branschen för just bristen på öppenhet, och utmanar oss att träda fram och inte ducka för kritiska frågor. Jag håller med. Genom att agera så stärks förtroendet, inte minst hos branschens kunder. Dessutom är exponering i medierna ett av många sätt att sprida kunskap om branschens spelregler och hur vi arbetar.

Jag återkommer redan nästa vecka till fler initiativ i FARs förtroendearbete.