Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Sen årsredovisning ska inte vara brott

Anne Ramberg och jag skriver idag på DI Debatt. Det är ”den försenade årsredovisningen” som återigen är på tapeten.

Advokatsamfundet och FAR begärde 2005 att regeringen skulle avkriminalisera försenade årsredovisningar. Bakgrunden var HD-domen i fallet Stjärnsmäll AB hösten 2004. Regeringen försöker nu visserligen lindra effekterna av HD-domen, men propositionen till riksdagen är allt annat än tydlig. Den innebär istället att många kanske kommer att vara brottslingar. Det är inte acceptabelt.

HD-domen från 2004 medförde en rättsosäkerhet som nu riskerar att permanentas i lagstiftningen. Därför måste riksdagen säga nej till regeringens proposition.

Föregående

Tonen som dröjer sig kvar

Nästa

Just nu pågår trendspaning

21 kommentarer

 1. Caisa Drefeldt

  Hej Dan
  Jag tycker det är utmärkt att ni lyfter denna fråga. I och för sig är årsredovisningen en färskvara och bör tas fram inom rimlig tid, men att kriminaliera detta är absurt. Finns ingen anledning att agera på detta sätt från vår regering. Om de vill uppnå att årsredovisningarna ska lämnas in i tid är det betydligt bättre, som ni skriver i debattartikeln, att höja företagsboten.
  Caisa

 2. Tommy Nilsson

  Jag har märkt en ökad aktivitet från åklagare att åtala för sena årsredovisningar. Har du fått några sådana signaler Dan? Jag ser en risk att man åtalar för sena årsredovisningar istället för ”riktiga” ekobrott för att förbättra statistiken som är usel vad gäller ekobrott. Att åtala för en sen årsredovisning kräver lite jobb och ger nästan garanterat en fälllande dom

  • Dan

   Tommy! Ja, jag känner till fall med alltför tuff bedömning av förseningen. Det bidrar till min negativa syn på regeringens lösning. Sen årsredovisning ska inte vara bokföringsbrott!

 3. Camilla Larsson

  Dan,

  du är en kämpe! Stort tack för att du engagerar dig i alla dessa frågor.

  Jag missade att lämna in årsredovisningen på mitt bolag. Fick en revision och därefter så blev jag åtalad för sent inlämnad årsredovisning. ENDA åtalspunkten. I tingsrätten blev jag dömd för bokföringsbrott av normalgraden, vilkorlig dom. Dock KAN det ge maxstraffet två års fängelse. Samma maxstraff som vållande till annans död.

  Åtalet skedde flera år efter att jag lämnat in årsredovisningen sent. Så straffet påverkar inte mitt handlande.

  Jag är förtvivlad.

  Däremot inser jag att jag att jag egentligen inte borde ha en revisor just för de är skyldiga att anmäla OM jag, gud förbjude, skulle fela igen. Om jag nu försöker vara hederlig, anställer en revisor trotts att jag inte behöver det så löper jag större risk att bli lagförd för brott. Märkligt.

  Hur som helst: tack Dan för att du kämpar för denna fråga. Vet du förresten om det ännu finns möjlighet att påverka propositionen i fråga? 16 mars verkar vara ett viktigt datum. Centerpartiet verkar ha visat intresse för att skriva en motion och gå mot förslaget. Är detta ännu gångbart? Går det att påverka ledamöter på något sätt kanske???

  Stort tack hur som helst!

  • Dan

   Camilla, tack för din kommentar!

   Det är riktigt att riksdagen ska fatta beslut i mars. Och jag är rädd att det finns en majoritet för regeringens förslag.

   Jag är också rädd att regeringen valt sin lösning utifrån behovet att sätta fast personer som medvetet begår olika slags eko-brott. Problemet är att den valda lösningen även kommer att drabba ”oskyldiga” eftersom gränsdragningen mellan brott och inte brott blir så otydlig.

 4. Putte

  Hej

  Jag blev svårt sjuk under flera år och lyckades därför inte få in årsredovisningarna i tid, läkarintyg finns. Jag har ett litet bolag med låg omsättning och ingen är drabbad. Nu har åklagaren valt att åtala mig för bokföringsbrott och jag känner mig våldtagen. Jag har gjort allt jag kunnat för att överleva min sjukdomsperiod och betalat straffavgifter till staten, lämnat in årsredovisningen – men för sent. För detta har jag blivit behandlad som en grov brottsling. Blivit förhörd av ekobrottsmyndigheten, topsad på DNA mm.
  Har jag inte straffats tillräckligt hårt ändå när hela mitt liv blivit upp och ner efter min sjukdomsperiod?
  Det nya lagförslaget gäller inte heller för mig då åklagaren redan valt att gå vidare till rättegång. I vanliga rättegångar så presenterar man ju sina bevis vid rättegången och förundersökningen är underordnad och jag trodde att det var lika med detta ärende. I mitt fall så skulle jag alltså gjort ett stort förarbete och lämnat det till åklagaren för att få honom att lägga ner målet. Istället är jag dömd på förhand för som jag känner det grov brottsighet trots att jag gjort allt i min makt för att göra rätt för mig.

  Kort sagt så har mitt förtroende för regering och rättsväsende totalt kolapsat.

  Jag hoppas därför att du får hjälp att jobba för en rättvisare lag i detta fall.

  Putte

 5. Camilla

  Vet du hurvida dubbelbestraffning gäller vid sent inlämnad årsredovisning? Jag har både från Skatteverket (15 000 kr) erlagts förseningsavgift samt från Bolagsverket (20 000 kr). Jag driver ett AB.

  Förut så lutade sig Skatteverket mot att det är två skilda juridiska personer: jag och företaget som blivit påförda skattetillägg.

  Hur ser rättsläget ut nu efter den nya domen som föll från HD för några dagar sedan?

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/skattebrott-skall-ej-dubbelbestraffas

  • Markus Thaler

   Hej Camilla
   Eftersom avgiften från Skatteverket avser försenad deklaration och avgiften från Bolagsverket avser försenad årsredovisning torde det inte bli fråga om dubbelbestraffning.
   Med vänlig hälsning
   Markus Thaler
   Ordförande FARs Skatterättsgrupp

   • Dan

    Tack Markus för att du svarade på Camillas fråga, även om hon säkert hade önskat sig ett annat besked …

    Önskar dig och alla andra en riktigt trevlig midsommar!!

   • Camilla

    En (fysisk) person som ensam är ägare, styrelseordförande och VD, och som dessutom är företrädare för bolaget, bör vara likställd med Aktiebolaget (juridisk person). Enligt Skatteförfaringslagen är företrädaren skyldig att betala det belopp som den juridiska personen gjort sig skyldig till. Alltså finns det en stark koppling mellan den juridiska personen och den fysiska personen. Särskilt om den fysiska personen ensam är aktieägare, styrelseordförande och VD.

    Då staten kräver en juridisk person på skattetillägg och avgifter, t.ex. vid sent upprättad årsredovisning, så blir företrädaren automatiskt ansvarig att betala skattetillägget. Detta inträffar t.ex. då den juridiska personen inte betalar avgiften.

    Enligt ABL (Aktiebolagslagen) har styrelsen det yttersta ansvaret för att bolagets årsredovisning är upprättat i överensstämmelse med lag och god redovissningssed. Enligt 29 kap. 1 § så inträder en stiftare, styrelseledamot och en verkställande direktör skadeståndsansvar och ska därmed ersätta bolaget då han eller hon ”…av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning”. 29 kap. 3 § kungör att en aktieägare är ansvarig mot den juridiska personen genom att ”En aktieägare skall ersätta skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar bolaget, en aktieägare eller någon annan genom att medverka till överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.”.

    Vidare enligt 59 kap. 12–21 §§ skatteförfarandelagen, så är ”…är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det belopp som den juridiska personen har gjorts ansvarig för…”

    Enligt 59 kap. 13 §§ ”…Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften”.

    enligt 38 kap. 3 § (Träder i kraft I:2013-07-01) så ska ”Uppgifter enligt 2 § ska undertecknas av den uppgiftsskyldige eller behörig ställföreträdare.”

    Vid utebliven skatt, och vid brott, ansvarar alltså en aktieägaren och företrädaren att för den juridiska personen. Enligt Skattebetalningslagen och enligt Aktiebolagslagen ska därmed den fysiska personen anses vara samma som den juridiska personen. Under ovanstående förutsättningar bör därför den juridiska personen och fysiska personen vara samma subjekt.

    Vid sent inlämnad årsredovisning skickas ett föreläggande om att inlämna årsredovisning från både Skatteverket och Bolagsverket

    Det innebär att om ett aktiebolag påförs förseningsavgift både från Skatteverket och från Bolagsverket för sent inlämnad årsredovisning, så bör därmed den fysiska personen som ensam är aktieägare, styrelseordförande och verkställande direktör, avse samma subjekt som den juridiska personen.

    Föreläggandet om att inlämna årsredovisning är ställt till bolagets styrelse (fysisk person) samt till bolaget (juridisk person). Alltså sammankopplas även där den fysiska personen och den juridiska personen.

    Vid sent inlämnad årsredovisning så bör därför subjektet avseende juridiska personen (aktiebolaget) vara densamma som den fysiska personen förutsatt att den fysiska personen är aktieägare, styrelseordförande och verkställande direktör.

    En sent inlämnad årsredovisning drabbar den juridiska personen, vilket i ovan nämna fall är densamma som den fysiska personen, med avgifter (bolagsverket totalt 20 000 kr samt Skatteverket 15 000 kr) och därmed får förbudet mot dubbel lagföring anses hindra åtal för brott enligt ovan nämnda hänvisningar.

    • Camilla

     Ytterligare ett argument angående brottssubjektet:

     Enligt svensk rätt kan brottssubjektet, dvs den som kan begå brott, endast vara människor. Enligt svensk rätt kan inte heller någon annan juridisk person begå brott. Det innebär att ett aktiebolag enligt svensk rätt inte kan begå brott. Alltså begås handlingen av en fysisk person i den juridiska personens ställe.

     • Dan

      Ja Camilla, jag vågar inte säga säkert vad som gäller. Men alldeles säkert kommer någon kollega att ge klara besked …

 6. Ytterligare en viktig motion kring sent inlämnad årsredovisning. Nu är det dags att regeringen tar tag i detta!

  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forsenad-arsredovisning_H102Ju325/?text=true

 7. Margareta

  Du är verkligen en hjälte. Vi småföretagare kämpar så hårt men får känna oss som bovar om vi råkar bli sena endast en gång. Jag har aldrig varit mammaledig eller vabbat och sjukskriven är en småföretagare aldrig. Det går knappt att vara småföretagare och kvinna om man vill ha barn. Läst om företagare som blivit allvarligt sjuka och därför inte fått in årsredovisningen i tid men ändå blivit dömda. Skamligt!

  Skönt att någon jobbar för oss. Stort tack från en mamma och småföretagare.

  Kämpa på.

 8. Erik Gustavsson

  HD skärper påföljden ytterligare!
  180228 publiceras två nya domar som helt
  omintetgör åtalsprövningsregeln.

  Nu är det samma straff som dråp, stöld & misshandel.
  Något måste ske kring detta missförhållande!

 9. Paul

  Nu har troligen en privatperson polisanmält ytterligare 5000 personer som lämnar sina årsredovisningar för sent som eko driver vidare.
  Något som vi själva fått känna på.
  Vet någon om det överhuvud taget finns några juridiska möjligheter att diva detta till sin spets så mna får ett slut på denna dårskap och förföljelse? Typ dubbelbestraffning som skatteverket åkte på?
  Känns nu bara som de flyttat saken från skatteverket till Bolagsverket!
  Någon mer som blivit drabbad för beskattningsåret 2016?

 10. Camilla

  Förenkla för Sveriges företag – 20 000 företagar står bakom
  Konkret sätt att förenkla för oss företagare i Sverige – en fråga som drivits i snart 10 år:

  VAD VI VILL | (18 482 företagare går samman)
  – Lagens syfte har inte uppnåtts och därför bör lagen ändras
  Syftet med lagen var att fånga upp grova brottslingar, vilket inte uppnåtts. Under 2% av dömda företagsledare har ansetts vara grova brottslingar i samtliga studier som genomförts. Främst har småföretagare som varit sjuka eller gjort andra mindre förseelser lagförts.

  – Det ska inte vara kriminellt att lämna in årsredovisningen sent
  En dömd företagare får svårt att ta lån, får svårt att delta i upphandlingar, förlorar kunder och får inte jobba med säkerhetsklassade verksamheter resten av sitt liv. Det står inte i proportion till brottet som begåtts.

  – Vi vill att förseningsavgifterna ska höjas och sättas i relation till omsättningen
  Då alarmeras företagaren direkt, och inte som nu ca 3 år senare.

  – ALLA som lämnar in årsredovisningen sent ska bli drabbade direkt av höga förseningsavgifter – mest rättvist
  Just nu blir bara ca 300 företagare lagförda av totalt ca 10 000 företagare som inlämnar sent varje år (under 3%). Varför ska inte alla straffas om de lämnar in en årsredovisning sent?

  Vi är nu 18482 företagare som hoppas på att du hjälper till att genomföra en förändring!

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/straffrattsliga-fragor_H801JuU24

Lämna ett svar till Markus Thaler Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén