Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Skriv av studieskulden för snabba studenter!

Jag sitter och bläddrar i Långtidsutredningen, SOU 2011:11. Att Sverige ligger i topp inom OECD vad gäller genomsnittlig ålder vid högskoleexamen gör mig mycket bekymrad.

Först och främst kostar detta oerhört mycket. Samhällsekonomiskt är det faktiskt en vinst om en student, som avslutar sin kandidatexamen vid 23 års ålder, helt slipper betala tillbaka sitt studielån jämfört med en student som tar en kandidatexamen vid 26 års ålder och som betalar tillbaka hela sitt studielån.

Samtidigt visar undersökning efter undersökning att det är främst bristen på kompetens som hindrar företag från att växa, vilket i sin tur har stor påverkan för utvecklingen av den svenska välfärden. Därför är det viktigt att sänka examensåldern och på så sätt öka utbudet av personer med akademisk utbildning.   

Om vi värnar om välfärden måste något göras, och det snabbt. Jag tror att det krävs ett tydligt ekonomiskt incitament för att tidigarelägga och snabba upp studierna. Att helt skriva av studieskulden för studenter som tar en kandidatexamen vid 23 års ålder eller tidigare är därför ett mycket intressant förslag. För studenter mellan 23 och 26 år kan avskrivningen anpassas på ett klokt sätt.

Tänk vad skönt att få slippa dras med studielån! Det unnar jag nästa generation!

< Föregående

Alla kan göra det

Nästa >

Häng med momståget till Bryssel!

5 kommentarer

 1. Ricky

  Men de som i sen ålder kommit på att de vill plugga då? Det torde väl vara samhällsekonomiskt bra att alla utbildar sig, oavsett ålder?

 2. Janet

  Håller med dig Dan!

 3. Leo

  Visserligen finns det redan ett incitament för tidig examen i och med individens personliga löneutveckling. Ett billigare alternativ skulle kunna vara att tydligt informera om just detta i gymnasieskolorna. Vidare bör åldern om något ligga på 24 år, med tanke på de allt vanligare Masterutbildningarna. Gillar dock intentionen!

 4. Mange

  För att slippa samhällets dyra kostnader för stafett läkare kan det vara en ide att nyutexaminerade läkare som tjänstgör i områden som har svårt att tillsätta fast personal, ex vis Norrlands inland, Lappland får sina studielån avskrivna med ex vis 15-20 % per år. Detta är en förmån som väger tungt när den inte behöver betalas med skattade medel.
  Denna modell används enligt uppgift i Norge för att rekrytera läkare till deras mest nordligaste fylken.

  • Dan

   Ja, vi måste våga pröva nya lösningar om det finns samhällsekonomiska vinster att göra samtidigt som enskilda människor får större frihet och bättre ekonomi.

   Jag är förvånad att regeringen inte använde dagens vårproposition till att prova nya grepp för tillväxt och välfärd. Om vi inte gör det nu när ekonomin är stark, när ska vi då göra det?

   Har du fler spännande idéer?

Kommentera

Powered by lovecraft Anders Norén