Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Snabbare tillväxt med revisor

Så kom äntligen en utvärdering av avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Idag publicerade Riksrevisionen nämligen en rapport som visar tydligt på revisionens nytta för näringsliv och samhälle. Riksrevisionen drar även slutsatsen att revisionsplikten bör återinföras i små aktiebolag.

I rapporten kommenteras att kvaliteten på årsredovisningar sjunkit samtidigt som arbetet mot ekonomisk brottslighet försvårats.

Riksrevisionen skriver också att det går sämre för bolag som valt bort revision. En förklaring är att revisorn inte längre följer verksamheten och lämnar goda råd. Det är oerhört intressant att rapporten lyfter revisorns betydelse för företagens tillväxt, något som i sin tur har effekt på skatteintäkterna.

Ett syfte med avskaffandet av revisionsplikten 2010 var regelförenklingar och inbesparingar av kostnader för företag. Ett annat skäl var att stärka bolagens konkurrenskraft och att bidra till fler företag som växer och anställer fler.

Det står klart att syftet med reformen inte har uppnåtts och att de negativa konsekvenserna överstiger de positiva. Jag delar Riksrevisionens uppfattning att det ska vara revision i alla aktiebolag. Detta borde för övrigt även gälla stiftelser, för att öka insynen, och bostadsrättsföreningar, för att stärka konsumentskyddet.

Vad tycker du?

Föregående

HQ-kommission krävs för lärandet

Nästa

Experimentet med slopad revisionsplikt misslyckat

4 kommentarer

 1. Björn Rydberg

  Hej Dan. En åtgärd för regeringen, parallellt med att ta upp frågan om revisionsplikten, är ju naturligt också att allvarlig överväga ett obligatorium för elektroniska årsredovisningar till Bolagsverket. Infrastrukturen är snart på plats och möjligheten till att fånga upp fel och oegentligheter blir mycket starkare om vi kör elektroniskt!
  God Jul!

 2. Thomas Almqvist

  Intressant att man föreslår att återinföra revisionsplikten i mindre bolag. Jag tycker man i så fall borde se över revisionsprocessen och kanske införa ”förenklad revision” för de mindre bolagen, t ex K2-företag. Jag tror inte dagens system med i princip samma revisionsprocess för alla bolag är hållbar om alla bolag skall omfattas av revisionsplikten.

  • Dan

   Hej Thomas!
   Det är också därför vi driver på att IAASB kommer med en ny standard eller vägledning, för behovet finns i många länder. Vi finns nu med i ett sådant arbete inom IAASB och under våren förväntas det komma ett första utkast. Riktigt, riktigt spännande!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén