Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Stoppa missbruket av aktiebolag

På DI Debatt skriver Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson och jag att missbruket av aktiebolag måste stoppas. Aktiebolaget har nämligen blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet, och bakgrunden är bland annat den slopade revisionsplikten i mindre aktiebolag.

Till bilden hör också att riksdagen nyligen uppmanade regeringen att överväga om fler aktiebolag kan undantas från kravet på revision. Det är oroande, för uppenbarligen saknas de kontrollstationer och övriga mekanismer som behövs när det är tomt i revisorsbåset.

För att stävja ekobrotten föreslår vi i artikeln en rad åtgärder som att:
• förkorta tiden för att en årsredovisning ska vara upprättad och klar från sex till fyra månader och på så sätt minska tiden mellan brott och upptäckt (samtidigt blir ju årsredovisningarna mer relevanta som beslutsunderlag)
• lagstifta om att årsredovisningar ska lämnas in i digital form, vilket förenklar den processen samtidigt som spårbarhet i brottsutredningar underlättas
• ställa krav på att det i årsredovisningen ska framgå om bolaget har anlitat professionell hjälp med redovisningen.

Men framför allt bjuder vi in till dialog om hur vi kan stoppa missbruket av aktiebolag. Så därför undrar jag nu: Vad tycker du?

Föregående

Alexander Beck har lämnat byggnaden

Nästa

Replik på frän kritik

10 kommentarer

 1. Sven-Arne Nilsson

  Det gör du, och Eva Håkansson, alldeles rätt i, att skriva om att missbruket av aktiebolag måste stoppas, och verkligen bättre sent än aldrig. Jag medger gärna att jag inte föreställde mig hur omfattande missbruket skulle bli när jag varnade för hur det är ute i tassemarkerna, på Nationella redovisningskonferensen i Linköping hösten 2006. Då var dock din och andras entusiasm för det kommande avskaffandet av revisionsplikten så stor att varningar klingade ohörda. (I eftertankens kranka blekhet måste man väl säga att det är väl att det inte blev den Big Bang som Maud Olofsson kämpade för, och i alla fall delar av branschen såg som en befrielse?)

  Ämnet var sedan på tapeten igen när vi hade FAR-dagarna på teatern på Kungsgatan, och det var aktuellt med: ”Man har åsatt revisionsplikten ett värde av 6,2 Gkr.” — Har någon gjort en efterkalkyl på detta, eller kanske en värdenedgångsprövning av denna enorma immateriella tillgång, särskilt med tanke på att det väl var 6,2 Gkr per annum? — Mot bakgrund av vad ni skriver i dag vidhåller jag att Rune B Johansson inte var fel på det när han argumenterade för ett företagarkörkort. (Jag läste även med uppskattning ditt inlägg för en vecka sedan: ”Alla behöver en revisor”)

  Mer positivt finns att säga om er debattartikel än vad platsen och tiden medger, men jag måste lyfta fram att ni även vill föreslå bl.a. lagstiftning om att årsredovisningar ska lämnas in i digital form, alltså i XBRL och tvingande. Droppen urholkar kanske denna sten, även om det tar mer än ett årtionde?

  • Dan

   Tack Sven-Arne!!
   Känner inte riktigt igen min ”entusiasm” inför första steget i slopad revisionsplikt, men visst har vi nu sett konsekvenser som bara måste hanteras. Extremt viktigt att aktiebolaget inte förblir ett verktyg för ekobrott.

   • Sven-Arne Nilsson

    För all del Dan, och din eventuella entusiasm inför revisionspliktens avskaffande var ju subjektiv, men nog var den retoriska frågan då ungefär: Blir det inte bättre att komma ut till klienten för att denne efterfrågar revisionen, än för att revisionen är en plikt? Jag instämmer i det extremt viktiga, och nu gäller förhoppningsvis med kejsare Wilhelms ord (översatta av mig): Full ånga framåt! Ändå först en eftertankens kranka blekhet till: tänk om revisionsprofessionen inte hade låtit revisionen av småbolag implodera och om den hade nagelfarit kalkyleringen av revisionspliktens värde till 6,2 Gkr, p.a. (alltså vad samhället kunde spara genom att avskaffa plikten).

    Frågan om revisionspliktens avskaffande påmindes jag om när jag läste (översatt av mig) ”Knäpp upp tvångströjan revisionsplikt” (kolumn i Financial Times 2017-04-24 s 9). Mer drastiskt inleder Ewan Brown, bl.a. tidigare ordförande i revisionsutskottet i Lloyds TSB Group, med att föreslå att skrota tvingande, oberoende revision, för noterade (stor)företag. – Alltså är tanken att avskaffa plikten uppifrån ändå inte helt otänkbar. – Utmärkt beskriver han sedan hur annorlunda externrevisionens sammanhang är nu jämfört med när den växte fram; lager på lager, funktion efter funktion har lagts till. Ändå tar han inte upp att ovanpå revisionen finns nu även tillsynen (”superrevision på avstånd i efterhand”), övervakningen av denna tillsyn och tillsynssamordningen inom EU i Paris, inte heller varje revisionsbyrås komplettering m.m. av den kompletterande normgivningen. – Sören Gyll skulle säkert kalla även detta, kanske ännu mer detta, för: ett schakt. Det förbryllar mig att det dysfunktionella som uppstått är en icke-fråga i Sverige.

    Jag delar Browns konklusion att revisionsplikten för noterade företag bör avskaffas, men jag delar inte hans uppfattning att den oberoende revisionen skulle avskaffas, och endast styrelseledamöterna skulle vara ”the ones to face the full force of law”. Istället bör ett antal lager eller funktioner tas bort eller reformeras.

    Dan, jag läste även med tillfredsställelse vad du skrev i torsdags om revisorn och professionen, och särskilt denna dag passar det väl att avsluta med att uppmana revisorer i alla länder att förenas och: Reclaim the audit!

    • Dan

     Tack Sven-Arne!
     Intressant att revisionsplikten i noterade bolag diskuteras. IOSCO väckte samma fråga i en enkät för några år sedan. Min slutsats är att revisionstjänsten behöver förnyas och anpassas bättre till olika marknadsbehov. One size-konceptet funkar sällan, och absolut inte här.
     Vad gäller ”schaktet” hör jag till de få som ifrågasätter nyttan av EU-tillsynen över redovisning. En del revisorer menar att den hjälper till när de argumenterar för förändringar i ett företags rapportering. Men jag tror att kostnaden vida överstiger nyttan.
     Till sist gillar jag tanken på en ”Reclaim the audit”-demonstration. Branschen måste sätta sig i förarsätet. Det blir inte optimalt när regleringen sker genom politiker och nuvarande organ för standard-setting.

 2. Björn Rydberg

  Viktigt ämne som kräver allt mera uppmärksamhet!
  Det du skriver om att göra elektronisk ingivning obligatorisk kan ju bli verklighet om lagstiftaren bara bestämmer sig. Bolagsverket är ju för närvarande i färd med att implementera en e-tjänst för just detta. För full effekt av denna fås dock först då alla bolag är anslutna, och för det behövs en tydlig viljeinriktning från politiskt håll. Alla är vinnare på ett elektronisk flöde!

  • Dan

   Tack Björn, vi ger oss inte förrän elektronisk ingivning blir verklighet.

   • Sven-Arne Nilsson

    Jag uppskattar naturligtvis även Björn Rydbergs kommentar; jag märker kanske ord men tycker att ni svävar lite på målet. Elektronisk ingivning ska inte bara bli verklighet i meningen möjlig, utan i meningen tvingande. Varför inte istället för det vaga ”en tydlig viljeinriktning från politiskt håll” skriva: lagkrav? (En tydlig viljeinriktning från politiskt håll
    fick jag från Maud Olofsson i juni 2007, efter konferensen i München, men vad hjälpte det?)

    • Dan

     Visst, lagkrav är allra bäst. Näst bäst är att elektronisk ingivning uppmuntras genom möjlighet till One Stop Shop för alla som rapporterar digitalt. För om det ”bara” blir frivilligt måste det finnas en morot.

 3. Joakim Guiance

  Härligt Dan

  Befriande att du tar bladet från munnen och bemöter de som agiterar för en ytterligare utarmning av revisionsplikten, dvs sätta än högre ribba för kravet på revision. Inte minst Roland Sighblad (SRF) som anser att det akut att slopa revisionen så långt möjligt.
  Att det slopade revisionskravet som vi lever med nu inte medförde ett slukhål beror givetvis på att många småföretagare, med ärliga avsikter, förstått skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor och uppskattar de tjänster vi revisorer tillhandahåller.
  De kriminella jublar ju naturligtvis åt nuvarande regler där revision i praktiken är valfri eftersom ingen sanktion finns för bolag som omsätter 20 – 40 – 80 miljoner osv men väljer att inte ha någon revisor.
  En höjning av gränsen för revision framstår därför i bästa fall som okunnigt, i värsta fall som främjande av kriminalitet!

 4. Susanne Arvidsson

  Instämmer helt med att elektronisk ingivning är ett steg i rätt riktigt. Bra att lyfta detta ytterligare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén