I måndags var deadline för att lämna synpunkter på Nordisk standard för revision i mindre företag. På FAR mottog vi 117 svar, varav 15 från externa intressenter. Övriga svar kom från byråer av alla storlekar men också från många enskilda FAR-medlemmar. Engagemanget är med andra ord mycket stort.

Jag har översiktligt läst de 117 svaren, men nu ska vi omsorgsfullt och med respekt för alla åsikter utvärdera responsen. Parallellt med FARs utvärdering sker en motsvarande process på nordisk nivå.

Så snart det finns mer att rapportera återkommer jag här på bloggen.