Maria Frithz Warg presenterar RAMP.

Maria Frithz Warg presenterar RAMP.

Vissa seminarier betyder mer än andra. Jag var med om ett sådant i fredags när jag besökte i Företagsekonomiska ämneskonferensen (eller FEKIS som den kallas) i Uppsala. Till bilden hör att FEKIS samlar lärare inom företagsekonomi från landets alla universitet och högskolor.

Jag hade förmånen att medverka i ett pass om hur akademin och branschen gemensamt kan bidra till snabbare integration av nyanlända. Det är en samhällsutmaning där alla goda krafter måste hjälpas åt. Och Handelshögskolan i Stockholm inspirerade när Maria Frithz Warg presenterade integrationsprogrammet RAMP.

Från branschens sida kan vi på olika sätt påverka och delta i utbildningen av nyanlända. Jag passade på att efterfråga mer av matematik i utbildningen i takt med att digitaliseringen öppnar för analyser av Big data m.m. Vi kan även bidra till lokala träffar och nätverk som underlättar rekryteringen av nyanlända personer. En lärare föreslog här att Migrationsverket borde informera Revisorsnämnden om alla nyanlända som har erfarenhet från revision, allt för att möjliggöra snabb integration.

Jag lämnade Uppsala med en go’ känsla, för det var många lärare som skrev under listan som signalerade intresse för fortsatt kontakt i frågan. Regeringen har ju gett ett antal högskolor i uppdrag att komplettera den akademiska utbildningen för nyanlända. Men lärarna på FEKIS gav uttryck för ett större engagemang, bortom regeringsuppdrag och läroplaner. Det kändes riktigt bra.