Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Styrelsens återkomst

Ofta blir det ett stort fokus på revisorn vid s.k. skandaler. Men på senare tid har faktiskt styrelsens roll och ansvar lyfts fram. En starkt bidragande orsak är uppmärksamheten kring TeliaSoneras affärer i Uzbekistan och advokaten Björn Rieses utredning. Jag noterar med stort intresse att TeliaSonera nu inrättar ett hållbarhets- och etikutskott inom styrelsen. Det är utmärkt, för det är dags att göra nytt.

Jag noterar också att Aktiespararna kommer att lyfta styrelsefrågorna under vårens bolagsstämmor, dels vikten av styrelseledamöternas engagemang, dels antikorruptionsarbetet.

Hör även FARs nya poddradio Rakt med Rakel där riksdagsmannen Jonas Gunnarsson (S) flera gånger pekar på styrelsens ansvar. Jonas säger att ”det är styrelsen som driver verksamheten” och ”man ska inte skjuta så mycket på revisorerna”.

Sedan måste jag få nämna att Rakt med Rakel har klättrat snabbt på lyssnarlistan. Hos myndigheter och organisationer ligger FARs poddradio på andra plats, mellan The National Archives och Inside the FBI!

Föregående

Sveriges hjältar gör sin plikt

Nästa

Följ mig på Twitter

2 kommentarer

 1. Nils Liliedahl

  Hallå Dan !

  Alltid kul att följa dina åsikter – men varje enskild bolagsskandal ska inte behöva leda till att alla bolag ska ha utskott för alla de problem som kan tänkas dyka upp. Ett ”hållbarhets- och etikutskott” känns mer som ett sätt att i efterhand behandla en fråga som redan borde ha behandlats…

  …för när det kommer till styrelsens ansvar tar inga utskott hand om ansvaret! Det är styrelsens jobb – och beroende på vilken bransch bolaget verkar i är frågorna olika. Hur sen styrelsen organisatoriskt väljer att hantera frågorna är hyfsat ointressant – i alla fall för mig.

  Är det inte dessutom dags att helt enkelt slänga ordet ”hållbar” på sophögen. Ordet innehåller så mycket att det egentligen inte innehåller något alls!

  I ett konsultbolag är personalfrågor i centrum, i TeliaSonera borde korruptionsfrågorna tagits upp tydligare, i producerande bolag är det traditionella miljöfrågor som är viktiga, i bolag med produktion i låglöneländer är arbetsvillkor och etik viktiga. Varför blanda allt i en stor djup akronymdamm såsom CR, CSR, ESG eller ”hållbarhet”?

  Frågorna är så viktiga – var och en för sig men olika bolag för bolag – så de borde benämnas vid deras rätta namn dvs, etik, personal, miljö, korruption osv? Varje bolag ska givetvis fokusera styrelsearbete och aktiviteter på de frågeställningar som är viktiga för dem, dvs helt enkelt fiska upp den versal i akronymdammen som är mest väsentlig för bolaget – och låta övriga versaler lugnt simma vidare i dammen.

  Nils Liliedahl
  Generalsekreterare SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening)

  • Dan

   Nils, tack för din kommentar!

   Visst, i den bästa av styrelsevärldar behövs inga utskott. Då har styrelsen den optimala mixen av personligheter och kompetenser. Och hållbarhet och etik är inarbetade i alla beslutsprocesser. Men vi lever ännu inte i den världen.

   Jag menar att revisionsutskotten har lyft både den finansiella rapporteringen och interna kontrollen i många företag. På samma sätt kan ett ”hållbarhets- och etikutskott” driva de CSR-frågor som är relevanta i det specifika företaget. Risken är annars att de frågorna inte kommer tillräckligt högt på dagordningen.

   Men jag delar din dröm att hållbarhet ska bli så självklart att ordet inte behövs.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén