I eftermiddag prisas Sveriges bästa årsredovisning i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap.

Detta sker i samband med ett högintressant seminarium om krishantering. De som tycker till är Marcus Thomasfolk, Volkswagen, Lena Möllerström Nording, Grant Thornton och Carina Lundberg Markow, Folksam.

Välkommen att följa dramatiken på plats (anmälan) eller i sociala medier via #sbå2017