Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

SVT fel ute om nya 3:12

SVT uppmärksammar i ett inslag hur advokat- och revisionsbyråer tillämpar de förändrade 3:12-reglerna. Att ägandet av verksamheterna i allt högre utsträckning sker indirekt beskrivs som tveksamma upplägg och kringgående av regler. För mig är det istället en väntad och naturlig utveckling som för övrigt kommenterades i tidningen Balans redan för ett år sedan. Vi måste också komma ihåg att indirekt ägande har förekommit i alla tider och är en av de ägarformer som revisorslagen anvisar. Så här är SVT fel ute.

Effekterna av de nya 3:12-reglerna har ännu inte slagit igenom fullt ut eftersom många företag, även i revisions- och rådgivningsbranschen, har sparade s.k. lättnadsutrymmen. Men nu börjar problemen ändå synas på allvar och företag måste därför börja agera på olika sätt för att inte förlora i konkurrenskraft. För helt klart är att de nya 3:12-reglerna snedvrider konkurrensen eftersom samma jobb i samma bransch beskattas olika. Det är kravet på ägarandel om minst 4 procent som skapar problemet. Reglerna försvårar samgåenden och hämmar angelägen dynamik och utveckling inom främst tjänstesektorn. I branschen har vi också sett ett ointresse att sälja sin verksamhet till en större byrå. Det hade därför varit betydligt mer spännande och givande om SVT istället hade granskat hur de nya 3:12-reglerna påverkar jobb och tillväxt inom tjänstesektorn.

Vi får inte underskatta samhällsnyttan i att stora tjänsteföretag kan finnas över hela landet och erbjuda sin kompetens till det lokala näringslivet och stötta universitet och högskolor med exv. medverkan i utbildningen. Branschen rekryterar dessutom årligen ca 2 000 medarbetare, varav två tredjedelar är nyutexaminerade. Branschen bedriver vidare omfattande utbildning genom att ta vid där universitet och högskolor slutar. Genom att medarbetare efter något år ofta går vidare till annan anställning bidrar branschen därigenom starkt till kompetensförsörjningen inom näringsliv och samhälle över hela vårt avlånga land.

Hursomhelst, nuvarande 3:12-regler är genom kravet på en ägarandel om minst 4 procent skadliga eftersom de långsiktigt hämmar företagande, tillväxt och sysselsättning. Vi behöver tvärtom regler som uppmuntrar fler att starta och utveckla morgondagens tjänsteföretag. Därför är det ytterst angeläget att man i samband med den nya 3:12-översynen tar bort tröskeln om 4 procent!

Föregående

Så bra det kan bli

Nästa

Nya tidens tjänster i fokus under årets Branschdagar

2 kommentarer

  1. Peter Andersson

    Än en gång tack Anders Borg för den viktigaste reformen du gjorde under din tid som finansminister. Nu är det riktiga företagare, sådana som startar och driver företag, sådana som tar risken när man går igång med sin verksamhet och sådana som äger sina kunder. Inte konsulter och revisorer som jobbat sig upp genom att göra sina 60 timmar i veckan.

    • Dan

      Tack Peter för din kommentar! Jag har respekt för din åsikt men tror nog att inte ens dina ”riktiga företagare” är beredda att ta den risk som revisorer ofta tar. Det handlar om skadeståndsansvar, tuff tillsyn och nu är det dessutom tal om personliga sanktionsavgifter som ingen kan försäkra sig mot – och det är inga små belopp; upp till 1 mkr i vanliga företag och upp till 10 mkr i företag av allmänt intresse (noterade och finansiella företag).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén