Normaltillståndet i världen är korruption. Det är endast ca 15 % av jordens befolkning som har det ungefär som vi i Sverige. Men även här finns det oroande tecken på att korruptionen tilltar. Ett exempel är härvan i Göteborg som bara växer.

Idag presenterar KPMG och advokatfirman Delphi en undersökning om uppförandekoder i den svenska miljön. Rätt tillämpade har sådana koder positiv effekt på många områden, inte minst för att motverka korruption.

Jag tror det är viktigt att bekämpa korruptionen brett. Häromdagen läste jag en debattartikel om betydelsen av effektiva verktyg hos de rättsvårdande myndigheterna. Visst, men det allra viktigaste är det förebyggande arbetet. Fars vice ordförande Helena Herlogsson och jag har i en artikel argumenterat för en bredare ansats. Tonen från toppen är avgörande, och därför måste styrelse och ledning agera ansvarsfullt och verka för en öppen företagskultur.

Sedan måste jag erkänna att jag gladdes åt slutsatsen vid Advokatsamfundets antikorruptionsdag tidigare i år, nämligen att revisionen är av största betydelse för att både förebygga och upptäcka korruption.

En låg förekomst av korruption är en konkurrensfördel för Sverige. Det är därför vi måste ta korruptionshotet på allvar. Här har vi alla ett ansvar.

Så om du ser något korrupt, blås i pipan!