Jag var igår moderator på Affärsvärlden Accounting Day. Under ett av de första passen tryckte Dennis Svensson, PwC, hårt på att det är ”judgment” – det professionella omdömet – som ska råda vid tillämpning av IFRS 10-12.

När Johan Månsson, PwC, sedan presenterade K3 – det nya svenska huvudregelverket för redovisning – återkom samma budskap. Eftersom K3 är principbaserat ska man på ett klokt och omdömesgillt sätt anpassa redovisningen till det enskilda företagets förutsättningar. Behovet av ”judgment” återkom så många gånger att för mig blev ”Accounting Day” till ”Judgment Day” med positiva förtecken.

En av många slutsatser under dagen var att K3 är utmärkt som huvudregelverk. För de mindre företagen finns det ett starkt alternativ genom det förenklade regelverket K2 – ”regelverket som inte gillar krångliga redovisningsregler”, för att citera Johan Månsson. Det ska bli mycket intressant att se hur valet mellan K3 och K2 faller ut i praktiken, och om det blir skillnader mellan olika branscher. Snart har vi facit, för redan 2014 ska de nya regelverken tillämpas. Och dit är det inte långt …

Under Branschdagarna kommer vi självfallet att diskutera hur man ska tänka i det viktiga valet mellan två bra alternativ. Kanske har du redan goda argument som du vill förmedla till oss andra!?