Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Almedalsveckan Sida 4 av 6

Tillsammans mot korruption

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg. Jag ser särskilt fram emot tisdagen 30 juni, för då går startskottet för Tillsammans mot korruption!

Korruption hotar effektiviteten i marknadsekonomin men också viktiga fundament i vårt samhälle som förtroende och tillit. Därför är kampen mot korruption alltid angelägen. Och korruption finns tyvärr också i Sverige, inom både privat och offentlig sektor. Men för att den på allvar ska kunna begränsas, och allra helst jagas på flykten, krävs att många aktörer samverkar. Vi måste inspireras och lära av varandra, och hjälpas åt att informera om risker och kostnader som är förknippade med korruption. Låg förekomst av korruption är alltid en konkurrensfördel!

Tisdagens seminarier på temat Tillsammans mot korruption blir så spännande! Två statsråd är på scenen – justitieministern och civilministern, dessutom USAs ambassadör i Sverige. Jag kommer själv att medverka i det första seminariet – En kultur som motverkar korruption – som FAR arrangerar tillsammans med Värdegrundsdelegationen.

Jag kommer att trycka på behovet av ansvarsfullt och tydligt ledarskap – att verkligen ”walk the talk”. Eftersom tonen från toppen är avgörande har styrelse och ledning ett särskilt ansvar att hålla korruption borta. Andra faktorer som jag vill lyfta är transparens och en öppen företags- eller organisationskultur. Jag ska också ge några konkreta tips på hur man skrämmer bort korruption. Sedan vill jag berätta om hur vår bransch kan och måste ta ansvar i kampen mot korruption.

Det som händer i Almedalen stannar inte där, utan kampanjen – Tillsammans mot korruption – fortsätter under hösten. Men först:

Väl mött i Almedalen!

PS: Om du inte kan vara med på plats kan du följa seminarierna på twitter under hastaggen #Tillsammansmotkorruption.

Angeläget lärande i Almedalen

Almedalsveckan är inte över, men jag vill ändå summera ”det viktigaste” från dagarna i Visby. Först och främst tänker jag på den energi och det enorma lärande som de över 2 000 seminarierna innebär. Fantastiskt att få vara en del av det!

Carola_Lemne_Mats_Pertoft_Mats Odell_300x300

Praktikertjänsts VD Carola Lemne, Mats Pertoft (MP) och Mats Odell (KD) efter 3:12-seminariet

Jag tänker naturligtvis också på våra egna seminarier. I måndags arrangerade vi på FAR en het debatt om nya entreprenörsskatten 3:12. Seminariet ger fortfarande eko, och det knyts nya kontakter i arbetet med att påverka regeringens förslag i rätt riktning. Via den här länken finner du ett referat men också röster från minglet, eftersnack i Sveriges mäktigaste podcast – Rakt med Rakel – liksom seminariet på webb-tv.Du kan också höra vad de olika partierna tycker genom utfrågningarna hos Rakt med Rakel. Dag för dag släpps nya intervjuer.

Hans_Peter_Larsson_Anna_Clara_Ekestam_Fredrik_Schulte300X170PX

Hans Peter Larsson och Anna-Clara af Ekenstam diskuterar 3:12 med Fredrik Schulte (M)

Senare under veckan gick startskottet för ett mycket angeläget lärande. För då genomförde FAR seminariet ”Tio år av företagsskandaler – vad har vi lärt oss?”. Fall som HQ och Panaxia får stor uppmärksamhet och det fälls hårda domar i media. Utfallet av de långa rättsliga efterspelen blir däremot ofta något helt annat och gör inte alls samma avtryck. Dessutom saknas det ett samlat lärande. Det vill vi på FAR ändra på – för förtroendets skull. Vad kan revisorn göra bättre? Här måste vi våga vara självkritiska. Vad kan de andra bolagsorganen göra bättre? Och hur är det med myndigheternas kompetens och ledtider?

Den här länken tar dig till ett referat och eftersnack med Rakt med Rakel. Även detta seminarium finns på webben – lyssna här på röster om tysta revisorer, okritiska journalister och halvdana åklagare.

Men som sagt, det stannar inte med detta. Från FARs sida återkommer vi efter sommaren till det angelägna lärandet och de viktiga förtroendefrågorna.

Entreprenörsskatt eller tillväxt?

Alla är överens om att ”3:12”, dvs. reglerna för beskattning av ägarna till landets 240 000 fåmansföretag, är både komplexa och generösa och att de därför behöver ses över.

Regeringens förslag till nya regler har dock kritiserats hårt för att snedvrida konkurrensen och hämma tillväxten. T.ex. rimmar kravet på en ägarandel om minst 4 % illa med hur många växande tjänsteföretag ägs, och därmed uppkommer en svårpasserad tröskel. Och någon förenkling är det definitivt inte tal om.knapp_dans_blogg_bild

Skaran av kritiker växer nu efter hand som allt fler uppmärksammar hur de drabbas idag eller imorgon. Kritiken mot vad som uppfattas som en ny entreprenörsskatt flödar naturligvis också på sociala medier. Ett av initiativen här är Svenskt Näringslivs ”Backa bandet, Borg”.

Den kritik som ekar starkast är Lagrådets sågning av förslaget. Det är särskilt en mening som sticker ut i lagrådsyttrandet: ”Den bild som ges i remissen av hur företag organiseras och de aktuella skattereglerna utnyttjas ger inte intryck av att vara väl grundad …”

Det är ord och inga visor. Det är också oroande, särskilt som finansminister Anders Borg förtiger den delen av kritiken i sin kommentar till Lagrådets yttrande. Med tanke på 3:12-reglernas stora påverkan på tillväxt och sysselsättning måste riksdagens beslutsunderlag processas fram på ett bra sätt och självklart vara välgrundat. Advokatsamfundet och FAR hade t.ex. anledning att i sina remissvar korrigera regeringens uppgift om att andelen anställda som erbjuds delägarskap i större fåmansföretag ökar. I själva verket minskar den.

Processen och debatten om regeringens entreprenörsskatt fortsätter, nu närmast i Almedalen med bl.a. seminariet Den nya entreprenörsskatten – så slår den mot näringslivet. I seminariet kommer företrädare för de drabbade företagen att få sätta betyg på politikerna i panelen som för övrigt kommer från olika utskott – det är bra, för 3:12-frågan är mycket större än ”bara” en skattefråga.

Du kan följa seminariet via www.far.se men också delta aktivt i 3:12-debatten på Twitter via hashtaggen #nyaentreprenorsskatten.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén