Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: analysmodellen

Missad chans att förenkla

Jag väntar tålmodigt på regeringens pressmeddelande om Svensson 3, men nu måste jag skriva av mig. För idag har regeringen beslutat om den viktiga lagrådsremissen om bokföringsjäv, bokföringsbrott vid försenade årsredovisningar, revisorns skadeståndsansvar, antalet revisorskategorier m.m. Det enda som har offentliggjorts gäller frågan om bokföringsjävet. Tyvärr avstår regeringen från chansen att förenkla för de mindre företagen, och här kan du se och höra hur olika justitieminister Beatrice Ask och jag ser på detta.

Ytterst handlar det ju om att företag som behöver hjälp med både redovisning och revision ska kunna få det utan att krångliga och otidsenliga regler står i vägen och driver kostnader. Jag förstår faktiskt inte varför man hänvisar till behovet av en oberoende revision. Det finns ju andra regler som tar hand om den viktiga frågan om revisorns opartiskhet och självständighet.

Men vi ger oss inte så lätt, utan nu ska vi uppvakta ett antal riksdagsmän och berätta varför det är viktigt att ta bort de särsvenska jävsreglerna från förra århundradet. Det är inte över förrän det är över.

Jävet är som grus i dojan

Ambitionen är att bokslut och revision ska vara på plats inom tre månader efter bokslutsdagen! Jag blev glad när jag läste att det är så baks & co vill serva sina kunder. Utmärkt, för redovisning är färskvara.

Jag blev ännu gladare när jag igår fick träffa gänget som gärna erbjuder ”trerätters” genom att göra rätt sak rätt i rätt tid. Och framtidstron var det inget fel på. En stor och viktig uppgift i kundarbetet är nu att ge goda råd i det viktiga valet mellan K2 och K3. Sedan väntar redovisningskonsulterna på nästa version av Reko. Och jag såg och hörde på revisorerna att de välkomnar FARs initiativ att anpassa den internationella standarden ISA till en K2-revision.

Men på en punkt klämmer det i skon. Det gamla särsvenska bokföringsjävet är ett hinder för ett effektivt kundarbete. Det medför krångel och kostnader eftersom de mindre företagen inte fullt ut kan nyttja redovisningskonsulters och revisorers kompetens. Därför står det högt på önskelistan hos baks & co att regeringen äntligen tar bort bokföringsjävet. Snart kommer också regeringen med en lagrådsremiss utifrån ”Svensson 3”, och då får vi se om man menar allvar med ambitionen att förenkla. Sällan har väl ett förslag för övrigt fått ett så starkt stöd från remissinstanserna. Men, inget är klart förrän det är klart. Kanske får vi ett besked under Branschdagarna, för då ska vi diskutera frågan med regeringen.

Jag tvekar inte. Regering och riksdag måste ta bort det onödiga bokföringsjävet. Genom analysmodellen finns det ju sedan länge andra regler om revisorns opartiskhet och självständighet.

Vad tycker du?

Dags att proväta puddingen

Jag väntar spänt på att regeringen ska sätta ned foten i ”Svensson 3”, dvs. utredningen som handlade om bl.a. revisorns skadeståndsansvar, bokföringsjäv och antalet revisorskategorier. Enligt planen förväntas lagrådsremissen komma i maj för att följas av en proposition i juni.

Alla frågorna i ”Svensson 3” är viktiga, men jävsfrågan blir ett prov på om regeringen menar allvar med ambitionen att förenkla. Många företag behöver hjälp med både redovisning och revision. Och för att underlätta för de mindre företagen att dra nytta av kompetensen hos redovisningskonsulter och revisorer föreslog regeringens utredare Bo Svensson därför att de särsvenska jävsreglerna skulle slopas, särskilt som analysmodellen tar hand om revisorns opartiskhet och självständighet. Det är naturligtvis knepigt om den svenska branschen inte ska kunna biträda de mindre företagen på samma sätt som kollegorna i exempelvis Danmark.

Remissinstanserna tvekade inte. Alla utom två – Svenska advokatsamfunder och Ekonomistyrningsverket –  tillstyrkte utredarens förslag, som bedömdes leda till lägre kostnader för näringslivet. Värt att notera är att även Revisorsnämnden uttryckte förståelse för den föreslagna förenklingen.

En regering som vill gynna företagandet får bara inte missa en sådan här ”lågt hängande frukt”. Nu får vi alltså se om regeringen verkligen vill förenkla.

”The proof of the pudding is in the eating.”

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén