Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Anna-Clara af Ekenstam Sida 2 av 8

EUs Q&A väcker nya frågor

Tidspress och allt kompromissande gjorde att EUs revisionspaket inte blev helt glasklart. EU-kommissionen har därför publicerat en Q&A om paketet, som ju främst tar sikte på revisionen i noterade och finansiella företag. Områden som behandlas är bl.a:

  • starttidpunkten för paketet – första räkenskapsåret som berörs anges vara 1 juli 2016 – 30 juni 2017
  • revisionsbyråns rådgivning och beräkningen av taket om 70%
  • byrårotationen
  • tillämpningen av den globala standarden ISA
  • revisionsutskottets utvidgade roll

I ett särskilt brev kommenteras övergångsreglerna för byrårotationen. Kommissionen lanserar som sin uppfattning att i ett noterat eller finansiellt företag som valde en ny revisionsbyrå under åren 2003-2006 (där första räkenskapsåret som var föremål för revisionen inföll mellan 16 juni 2003 och 17 juni 2006) ska rotation till en ny revisionsbyrå ske senast 16 juni 2016. Det är verkligen inte logiskt, eftersom äldre uppdrag kan roteras längre fram i tiden. För uppdrag som påbörjades senast 16 juni 1994 måste rotation ske senast 16 juni 2020. Och för uppdrag, där det första räkenskapsår inföll mellan 17 juni 1994 och 16 juni 2003, sker rotationen senast 16 juni 2023. 

Vi får samtidigt inte glömma att medlemsstaterna kan besluta om rotation efter upp till ytterligare 10 år om revisionen blir föremål för ny upphandling. Detta nämner inte kommissionen nu. Och vi vet inte bestämt hur Sverige kommer att besluta i frågan om förlängning av revisionsuppdrag efter upphandling. Regeringen har tidigare aviserat att man vill se en snabbare rotation i de finansiella företagen än i övriga berörda företag. 

Visst finns det en del klargörande vägledning i kommissionens svar, men det är samtidigt lite osäkert vilken status som kommissionens Q&A respektive brevet om byrårotationen har. Hursomhelst ger kommissionens svar upphov till nya frågetecken och diskussioner. Och jag förutser att debatten om övergångsreglerna för byrårotationen blir särskilt het. För det är en stor och kostsam process att byta revisionsbyrå i en global koncern.

Nästa fredag, 12 september, har den svenska utredningen om implementeringen av revisionspaketet sitt nästa möte. Alldeles säkert kommer den nya informationen från kommissionen att komma upp på bordet, där FAR representeras av Anna-Clara af Ekenstam och Helene Agélii, ordförande respektive chefsjurist i FAR. Jag utgår från att många runt bordet kommer att ifrågasätta en del av kommissionens tolkningar.

Fortsättning följer.

Sammanlänkade så in i Norden

FARs Anna-Clara af Ekenstam (i mitten) med övriga ordförande i NRFs medlemsorganisationer.

FARs Anna-Clara af Ekenstam (i mitten) med övriga ordförande i NRFs medlemsorganisationer.

Vi må vara duktiga och kaxiga, men Sverige är ett litet land. För att kunna påverka den internationella utvecklingen för branschen behöver vi därför en större plattform. En sådan har vi genom FARs engagemang i Nordiska Revisorsförbundet eller NRF som vi oftast säger. Tack vare NRF har den nordiska branschen väl framskjutna positioner i såväl  FEE som IFAC, branschens europeiska respektive globala samarbetsorgan.

Under helgen som gick var FAR värd för ett årsmöte i NRF, som för övrigt är världens äldsta internationella organisation för branschen. Vi höll till på Ystad Saltsjöbad och passade på att visa en glimt av vackra Österlen för våra internationella gäster. Förutom representanter för FARs systerorganisationer i de nordiska länderna hade vi gäster från FEE (CEO Olivier Boutellis-Taft) och IFAC (Deputy President Olivia Kirtley och Executive Director Russel Guthrie).

Vid årsmötet utbytte vi många värdefulla erfarenheter och idéer för branschen. Jag noterade den starka framtidstron, för branschen kan göra så mycket nytta för näringsliv och samhälle. Också imorgon!

Årsmötet innebar även ett tillfälle att informera om det nordiska projekt som syftar till en helt ny standard för revision i mindre företag – The Nordic Audit Approach. Avsikten är att designa en revision som är bättre anpassad till behoven hos dessa företag. Det verkar som att alla förstår varför vi gör det, och de gillar det också. Faktum är att projektet redan har rönt stort intresse på många håll runt om på vår jord, till och med så långt bort som i Australien.

Det är ingen lätt uppgift att ta fram en ny revisionsstandard, men det måste göras. Och vi kommer att lyckas, för vi är så sammanlänkade med kollegorna i Norden.

Lägg 17 juni 2016 på minnet

Igår publicerades EUs revisionspaket i The Official Journal. Via den här länken finner du även den svenska översättningen av hela revisionspaketet, dvs. både förordningen och direktivet.

Detta innebär att tidpunkten för ikraftträdandet i EUs alla medlemsstater blir 17 juni 2016 – två år och två veckor efter publiceringen som brukligt är. I teknisk mening börjar förordningen att gälla redan från 17 juni i år, men eftersom förordningen i så hög grad refererar till direktivet sker implementeringen i praktiken 17 juni 2016. Sedan finns det övergångsregler om byrårotation som börjar ticka redan från 17 juni år. Den som på ett enkelt sätt vill veta mer om revisionspaketet kan med fördel ta del av denna FAQ från FEE – branschens europeiska samarbetsorganisation.

Som jag har bloggat om tidigare är det justitierådet Kristina Ståhl som leder den svenska utredningen om hur revisionspaketet på bästa sätt ska kunna implementeras i den svenska miljön. Första mötet i utredningen äger för övrigt rum just 17 juni. Från FARs sida deltar Anna-Clara af Ekenstam och Helene Agélii, ordförande respektive chefsjurist i FAR, som experter i utredningen. Anna-Clara och Helene kommer att backas upp av en referensgrupp och specialister från branschen.

Med tanke på den stora påverkan som revisionspaketet medför för både revisionen och bolagsstyrningen i företag av allmänt intresse, dvs. noterade och finansiella företag, är det lika bra att lägga datumet 17 juni 2016 på minnet.

Trevlig helg!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén