Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: ansvarsfullt ägande (Sida 1 av 2)

Svenska modellen måste värnas

Jag är fast övertygad om att den svenska modellen för bolagsstyrning är en viktig framgångsfaktor för vårt näringsliv. När ny EU-reglering nu hotar utrymmet för ansvarsfullt ägande och självreglering måste vi därför reagera. EUs revisionspaket är exempel på en sådan reglering.

FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skriver idag på DI Debatt under rubriken ”Regeringen måste skydda de svenska börsbolagen”. För att lindra effekterna av EUs fyrkantiga reglering menar vi att regeringen måste:

  • använda de möjligheter som alla ”member states options” innebär för att minska negativa konsekvenser i form av ökade kostnader
  • ta tillvara potentialen i självregleringen, exempelvis genom komplettering av Svensk kod för bolagsstyrning. Den svenska självregleringen är en konkurrensfördel som inte får underskattas, och detaljregler kan aldrig skapa samma förtroende som god etik, öppenhet och ansvarstagande
  • undvika att överregleringen drabbar mindre företag. Därför bör lagstiftaren överväga att efter norsk förebild införa två aktiebolagslagar, en för större företag och en för mindre. Det skulle även underlätta löpande anpassning och förenkling av regelverken

Genom att värna den svenska modellen och självregleringen kan regeringen nu visa att den står upp för näringslivet.

1 kommentar

Då skulle ägarna gå i taket

Jag talade igår kväll vid ett seminarium på temat ”Ett näringsliv utan ägare?”. Ägarna har nämligen ingen roll i den bolagsstyrning som följer av EU-kommissionens revisionspaket för noterade och finansiella företag. Istället för att utgå från aktiva ägare bygger EU här på den anglosaxiska traditionen med starka revisionsutskott.

Och i den process som pågår i EU-parlamentet växer sig revisionsutskottet nu allt starkare och blir i praktiken ett femte bolagsorgan. Men om revisionsutskottet ska övervaka revisionen på det sätt som diskuteras tappar revisorn samtidigt rollen som bolagsorgan. Så det blir kanske aldrig fler än fyra bolagsorgan.

En stor förklaring till det svenska näringslivets framgångar ligger i aktiva och ansvarsfulla ägare. Därför tänker jag så här: om dessa ägare visste vad som försiggår i Bryssel skulle de gå i taket och ropa Stopp, nu räcker det! Det är ju våra företag ni håller på med!

Stockholmsbörsen firar idag 150 år och uttrycker samtidigt förhoppningen att fler företag ska ansöka om börsnotering. Jag är rädd att revisionspaketet inte gör kön till börsen längre. Tvärtom inser allt fler att de nya revisionsreglerna kommer att få en negativ inverkan på den svenska modellen för bolagsstyrning. Det kan bli droppen som får företag att till och med vilja lämna börsen.

Jag hoppas därför att ekot från diskussionen igår kväll når många ägare innan det är för sent att agera. Jubilaren har också all anledning att försöka påverka den politiska processen. Den rätta tidpunkten för det är alltid nu.

3 kommentarer

Byrårotation är på tapeten

Brasilien, Indien och Italien har det. Nederländerna har nyligen beslutat att införa det. Spanien och Kanada har haft det. Storbritannien, Tyskland och USA har övervägt det men övergett tanken på grund av förväntade risker och kostnader.

Jag talar om krav på byrårotation, dvs. att ett företag måste byta revisionsbyrå efter en viss period. Frågan är mycket het i Bryssel eftersom EU-kommissionen vill införa byrårotation efter sex år i alla noterade och finansiella företag. Protesterna har varit många och högljudda, men EUs nya ordförandeland Irland driver just nu ändå ett krav på byrårotation efter tio år.

Om revisionsbyrån har haft uppdraget ”för länge” menar man att revisorns opartiskhet och självständighet hotas och därigenom skulle kvaliteten på revisionen försämras. Men finns det något sådant case i den viktiga verkligheten? Jag söker och söker … I Nederländerna har forskare funnit det motsatta förhållandet, nämligen att en revisionsbyrå som haft uppdraget ”länge” lättare får gehör för sina synpunkter och förslag till justeringar. Därför är det tragikomiskt att just Nederländerna inför byrårotation utan att invänta EUs slutliga ställningstagande.

Det skotska institutet ICAS har borrat lite djupare i ämnet och i rapporten ”What do we know about mandatory audit firm rotation?” pekar man på olika länders erfarenheter samt för- och nackdelar med byrårotation. Min slutsats är att det är minst sagt riskfyllt om EU går vidare med byrårotation. Det är mycket bättre att ägarna får fortsatt ansvar att besluta om tidpunkt för byte av revisor. I större företag kan transparensen kring valet av revisor dock öka. Jag tror dessutom att det långsiktigt ligger en stor fara i att minska utrymmet för ansvarsfullt ägande.

Läs gärna mer i FARs Position paper om EUs revisionspaket.

2 kommentarer

Sida 1 av 2

Powered by lovecraft Anders Norén