Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Årets framtidsbyrå Sida 2 av 5

Innovation på 60 minuter

Byråerna inom EGIAN diskuterar innovation i praktiken.

Byråerna inom EGIAN diskuterar innovation i praktiken.

Jag var ombedd att tala om behovet av förnyelse och innovation i branschen under 30 minuter, men jag blev så inspirerad att jag höll på i hela 60 minuter. Det var EGIAN – ett europeiskt samarbetsorgan för ca 25 byråer under Big 4 i storlek – som förra veckan hade ”Innovation in the Profession” på sin mötesagenda i Bryssel.

Vi förväntar ju oss att framtiden blir annorlunda, inte minst kommer automatiseringen att medföra stor påverkan på hur branschen arbetar och tar betalt. Därför måste branschen satsa på förnyelse och innovation. Här kunde jag stolt berätta att ett antal byråer i Sverige redan har låtit sig utmanas och inspireras av FARs framtidsstudie och påbörjat översynen av affärsmodeller när ”business as usual is not an option”. Intresset för framtidsstudien är för övrigt så stort internationellt att vi nu ska översätta den till engelska.

Framtidsstudien pekar även på differentiering av branschens tjänster. På det temat ville många höra om det nordiska projektet med att ta fram en helt ny standard för revision i mindre företag. Jag berättade att ett första utkast är tänkt att presenteras under första kvartalet nästa år. En ny standard måste naturligtvis testas i praktiken och förankras ordentligt innan den implementeras. Det är kul att se vilket stort intresse som omvärlden har för vårt projekt!

Jag berättade också för de utländska kollegorna hur vi från FARs sida vill uppmuntra byråerna till proaktivt framtidsarbete. Ett sätt är att visa på goda exempel, bl.a. genom priset Årets framtidsbyrå (eller ”Firm of the Future” som jag kallade det på engelska).

Ibland tog jag i, för det är ytterst angeläget att branschen samlar ihop sig och aktivt tar ansvar för sin egen förnyelse och innovation. Det måste även omfatta hur vi arbetar med kvalitet och oberoende, annars kan vi inte återerövra förarplatsen som nu är fylld av regleringsivriga politiker. Ett aktuellt exempel är Nederländerna där ny lagstiftning i ett slag förändrar branschens spelplan. I en byrå med revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse får det framöver endast finnas en intern styrelseledamot, de övriga ska alltså rekryteras utanför byrån. Och det är styrelsen som sätter ramarna för bl.a. vinstdelning där kriteriet i Nederländerna nu blir kvalitet.

Tillsammans med byråerna inom EGIAN diskuterade jag även några av alla de möjligheter som ligger framför oss, bl.a. redovisnings- och revisionstjänster i realtid inom såväl privat som offentlig sektor. En annan spännande diskussion var vilka punkter en byråagenda för förnyelse och innovation kan innehålla. Även om innovation ofta sker på marknaden när en aktör (t.ex. en redovisningskonsult, revisor eller rådgivare) vågar göra något på ett nytt sätt tillsammans med kunden måste varje byrå faktiskt ha en sådan förändringsagenda. Så tycker jag.

Det krävs mod att påbörja resan

Anna Nord och Bengt Skough på väg till Vilda västern.

Anna Nord och Bengt Skough på väg till Vilda västern.

Redan på morgontåget mot Jönköping finns en tydlig antydan om Vilda västern. För kollegorna Anna Nord och Bengt Skough sitter bredvid två svenskar som etablerat sig i Wyoming, USA.

Väl framme i Jönköping är allt fokus på utmaningarna och möjligheterna för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Många FAR-medlemmar har rest långt, ända från Kalmar och Skövde för att diskutera branschens framtidsresa.

Fram till nu har byråerna i branschen sett ganska lika ut. Men jag ser hur den bilden förändras när ett antal byråer nu gör nya vägval och upptäcker ny terräng. Det blir helt enkelt en större mångfald bland byråerna som inte lika ofta kommer att ha med ”revision” och ”redovisning” i sina namn. Bland de nominerade till Årets framtidsbyrå var det bara en som hade det.

Den tanke som följer mig efter dialogen i Jönköping är att den som påbörjar resan också måste våga ge sig ut i det okända. Men den som har modet att flytta frontlinjen belönas ofta. Det finns redan positiva erfarenheter av det angelägna förändringsarbetet. Årets framtidsbyrå – Deskjockeys – är ett bra exempel, och det finns fler.

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse” (ur Gläntan – Tomas Tranströmer).

Stolt och nöjd

 Professorerna Carl Svernlöv och Daniel Stattin tillsammans med FARs ordförande Jonas Svensson.


Professorerna Carl Svernlöv och Daniel Stattin tillsammans med FARs ordförande Jonas Svensson.

Jag är stolt, så stolt över hur medarbetarna på FAR arrangerade årets Branschdagar. Från första planeringsmötet till hur dagarna om ”Nya tidens byrå” faktiskt genomfördes igår och i förrgår. TACK!!!

Ett stort tack också till alla deltagare, medverkande och utställare! Utan er hade det ju blivit ganska tomt på Friends Arena. Men nu var vi rekordmånga i det angelägna professionella och sociala utbytet över byrågränser.

Jag kan inte låta bli att rikta ett särskilt tack till David Lega, som i sin berättelse berörde och inspirerade. Tänk hur vi kan lyfta varandra genom kärlek, stöd, krav och beröm.

Sedan är jag också nöjd med att vi igår kunde gå ut med tre positiva pressmeddelanden …

… och att arbetet vi gör tillsammans med borättsorganisationerna uppmärksammades i både DN och DI. Professorerna Carl Svernlöv och Daniel Stattin presenterade också sitt utlåtande om ansvar vid underskott i bostadsrättsföreningar under Branschdagarna. Nu fortsätter vi att utveckla en redovisning för bostadsrättsföreningar som gör att bl.a. köpare av bostadsrätter får ett bra beslutsunderlag.

Temat för dagarna var alltså ”Nya tidens byrå”. Vi behöver också vara ”Nya tidens FAR”. För vi vill hjälpa branschen att ta tillvara möjligheterna i alla förändringar och så påverka hur framtiden blir.

Några ord från den inledande filmen i torsdags dröjer sig kvar: Utmaningarna är många. Möjligheterna är fler.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén