Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: årsredovisning Sida 1 av 5

Behövs årsredovisningen?

”Jag tror inte på digitaliseringen, det är bara något som Dan Brännström snackar om”. Ungefär så sa en kollega i samband med en akademisk studie. Och jag måste erkänna att ibland känns det som att jag ropar ”vargen kommer”.

I senaste FAR-podden gästas vi av Annika Stenberg, Bolagsverkets nya generaldirektör, och Mattias Segerbrand, auktoriserad redovisningskonsult vid Saldo Redovisning. Det är ett spännande samtal om hur digital rapportering förändrar spelplanen för branschen. För Bolagsverket och dess motsvarigheter i de nordiska länderna undersöker nu hur företag ska kunna rapportera i realtid till en enda myndighet som sedan delar informationen med andra. ”Smart government”, kallas projektet.

Detta väcker naturligtvis en rad frågor. Vad händer med årsredovisningen, behövs den överhuvudtaget? En annan handlar förstås om hur branschens affärsmodell påverkas. Eller är detta bara ännu ett rop om att ”vargen kommer”?

En gång om året

en-gang-am-aret-ny-igenDet är nyttigt att ett företags ledning och styrelse tänker igenom affärsidé, strategi, mål och risker. Naturligtvis ska det ske på ett strukturerat sätt och sedan kan allt sammanfattas i årsredovisningen, alltså en gång om året. Ungefär så sa Nils Liliedahl, generalsekreterare i Sveriges Finansanalytikers Förening, på Finforum förra veckan.

Det kan låta självklart, men bakgrunden är det frågetecken som ibland väcks om behovet av årsredovisningar. Alltför ofta publiceras årsredovisningen för sent för att den ska kunna utgöra ett relevant beslutsunderlag. Företag kommunicerar både enklare och snabbare via webben och andra digitala kanaler. Och det blir inte bättre av att informationen många gånger är starkt regelstyrd och minimal. Det sistnämnda gäller främst mindre företags årsredovisningar.

Jag är en stor vän av årsredovisningar. Men de måste ge en bra beskrivning av företagens utveckling, bakåt i tiden men också framåt. Därför är jag mycket positiv till att 1 600 större företag måste rapportera hållbarhet. Detta ska ske från och med 2017 enligt nya bestämmelser i årsredovisningslagen (se artikel och FAR:s FAQ).

Förhoppningsvis kommer många andra företag inspireras att börja hållbarhetsredovisa. Jag vill gärna tro att det också sprider sig till mindre företag. I vilket företag är hållbarhet inte viktigt?

Inte en dag för sent

Ett aktiebolag har sju månader på sig att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Eftersom 31 juli inföll på en söndag är sista inlämningsdagen idag måndag – 1 augusti är alltså inte en dag för sent, men …

Jag har under lång tid sagt att en årsredovisning borde finnas tillgänglig hos Bolagsverket senast fyra månader efter bokslutsdagen, om den ska göra nytta för ett bolags intressenter. På vägen mot redovisning och revision i realtid ökar emellertid förväntningarna på respektive möjligheterna till snabb rapportering. Med tanke på att redovisning dessutom alltid är färskvara börjar fyra månader framstå som en onödigt lång väntan. Mer än tre månader borde intressenter inte behöva vänta på att få ta del av det viktiga beslutsunderlag som en årsredovisning ska utgöra. Det är lätt för mig att säga, jag vet. Men här har enskilda byråer – och branschen som helhet – en stor möjlighet att öka relevansen och värdet i redovisnings- och revisionstjänsterna.

Jag gläds över att fler röster nu höjs för att korta tiden för årsredovisning. Det var inte en dag för tidigt, fast från branschens sida behöver vi ju inte invänta ny lagstiftning för att snabba upp processerna.

Det är också positivt att regeringen i sommar har gett Bolagsverket i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar. Användning av XBRL kommer att förenkla, effektivisera och dessutom höja kvaliteten – det är min bestämda uppfattning. Att utredningen om hur detta kan bli verklighet ska pågå ända till 31 mars 2018 ger förutsättningar att också ta ett samlat grepp och genom One Stop Shop äntligen underlätta företagens omfattande uppgiftslämnande till myndigheter.

Det blir förstås mer om allt detta på Branschdagarna i september.

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén