Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: auktoriserad redovisningskonsult Sida 4 av 20

På turné med framtidsstudien

Jag är på turné med vår framtidsstudie. Förra veckan träffade jag ledande företrädare för Praxity Alliance, där bl.a. Mazars ingår, för en dialog om branschens möjligheter och utmaningar. Och igår höll jag ett anförande på samma tema för nätverket BKR International. Det är kul att framtidsstudien väcker så stort intresse internationellt. Och jag är naturligtvis glad att kunna berätta hur svenska byråer låter sig utmanas och inspireras av den.

Jag trycker alltid på hur förväntningar på öppenhet och transparens från branschens sida ökar. Möjligen skakar jag om en och annan kollega, men för att klara förtroendet måste vi öppna upp branschen.

Jag säger också att vi som bransch måste återta positionen i förarsätet och målmedvetet arbeta med utveckling och innovation. För det är inte politikerna som ska utveckla branschens tjänster. Här är EUs revisionspaket ett avskräckande exempel. Verklig innovation uppkommer när modiga redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare gör saker på nytt sätt i kundarbetet. Men mycket är vunnet om varje byrå har en egen ”innovationsloop” på plats. På samma sätt måste vi som profession även på det globala planet skapa utrymme och processer för det angelägna utvecklingsarbetet.

Vi kommer även in på att det är hög tid att överge timmarna som bas för arvodesdebitering. I takt med tilltagande automatisering måste värdet av tjänsterna baseras på nytta, kvalitet och faktisk leverans.

Med stor glädje berättar jag att FAR nu startar upp en utbildning av personliga tränare (PT) till företagare. Vi börjar med de auktoriserade redovisningskonsulterna som ju står inför den största omställningen.

Lika kul är det att presentera att vi lanserar en ny nordisk standard för revision i mindre företag (Standard for Audits of Small Entities – SASE). Många huvuden nickar bifall, och det ser jag som tecken på att vi är på rätt väg. Det är många som längtar efter att få använda hela spektrat av sitt professionella omdöme snarare än checklistor.

Om någon vecka fortsätter framtidsstudien och jag vår turné …

Fina klappar i tomteFARs säck

Redovisningskonsulter och revisorer kikar i säcken.

Redovisningskonsulter och revisorer kikar i säcken.

FARs ordförande Jonas Svensson och jag hade i fredags förmånen att träffa redovisningskonsulter och revisorer från Skaraborg och Älvsborg. Som så ofta förr blev det traditionsenliga mötet på Bjertorp Slott finalen på höstens ”turné”. Det känns alltid lite grand som att knyta ihop säcken lagom till jul.

Vi tryckte på betydelsen av att varje byrå proaktivt går in i den annorlunda framtid som framtidsstudien pekar på. Den väntade automatiseringen kommer ju att påverka arbetssättet men också grunden för prissättning av branschens tjänster. Istället för att baseras på timmar måste arvodet bestämmas utifrån faktisk leverans av värde, nytta och kvalitet.

Vi talade också om kampanjen Bättre bokföring och nya utgåvan av Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Och alla auktoriserade redovisningskonsulter uppmanades att verkligen avge bokslutsrapporter, annars får bokslutsrapporten inte det genomslag den förtjänar.

Självklart kom vi också in på det nordiska projektet kring att ta fram en helt ny standard för revision med glöd och inspiration i mindre företag. På andra sidan årsskiftet ska det första utkastet presenteras. Därefter följer förankring och såväl teoretisk som praktisk utvärdering av standarden. Hela världen följer detta med stort intresse!

Arbetet med att implementera EUs revisionspaket berördes liksom projektet för att lyfta redovisningen i bostadsrättsföreningar på kort respektive lång sikt.

Det positiva utfallet för samverkan med Skatteverket kunde vi heller inte låta bli att uppmärksamma. Det är, för att citera Skatteverket, ”en signifikant skillnad” i kvalitet mellan de deklarationer som branschen upprättar jämfört med normaldeklarationen. Vilken julklapp! Därför uppmuntrade Jonas och jag FAR-medlemmarna att verkligen utnyttja den möjlighet till ökad kundnytta som vår samverkan med Skatteverket innebär.

Det är inspirerande att diskutera branschens vägval. Så även denna gång, för möjligheterna är alltid fler än utmaningarna!

Ett larm från UC som måste tas på allvar

UC slår nu larm om försämrad kvalitet i årsredovisningarna till följd av den slopade revisionsplikten. Det måste tas på största allvar, och tidigare har ju även Bolagsverket informerat om sjunkande kvalitet.

Tilltron till årsredovisningar som beslutsunderlag får bara inte minska. Utvecklingen är särskilt tragisk eftersom vi i Sverige haft en hög kvalitet i bolagens redovisning. Det var också en av faktorerna bakom det höga förtroendet för aktiebolaget som företagsform.

Nu har UC alltså tagit fram statistik för 2013 och tittat på de bolag som var registrerade innan revisionsplikten slopades 2010. UC har även kikat på bolag som har startats senare. När det gäller de gamla bolagen visar statistiken tydligt hur antalet bolag som väljer bort revision ökar år från år. 2011 handlade det om 22 procent, 2013 var andelen uppe i 46 procent, dvs. närmare hälften av bolagen. För nystartade bolag väljer ca. 80 procent bort revisionen.

Det är företagarna själva som har ansvaret för att redovisningen håller måttet, men det tycks inte fungera i praktiken. Vi kan heller inte förlita oss på att kompletterande kontroller från Bolagsverket eller Skatteverket fyller behovet. Därför måste redovisningskonsulter och revisorer faktiskt söka upp alla företag som behöver hjälp. För det krävs proffs för att få till en årsredovisning värd namnet.

Nu måste vi tillsammans visa på hur branschens tjänster gör skillnad. Och ingen ska sätta hoppet till att revisionsplikten kommer tillbaka. Det gör den inte.

Håller du med mig? Men viktigast av allt: Vad kan vi gemensamt göra? Vad kan du göra för att lyfta kvaliteten?

Läs pressmeddelandet från UC här.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén